Back

★ Աղձնիք                                               

Աղձնիքի Այր Մարդոց Տարազներ

Աղձնիքի Այր Մարդոց Տարազներ, Հայաստանի Աղձնիք շրջանի տղամարդոց հագուկապին ամբողջութիւնն է։ Աղձնիքի մէջ այր մարդոց ներքնազգեստին համար կը գործածէին ճերմակ կտաւ։ Շալվարը շըլուար կը կարէին բուրդ կերպասէ սեւ կը ներկէին։ Կար շալվարի յատուկ տեսակ՝ մատանի շալվարը, որուն փողքաբերանները եւ կողքի կարերը կը զարդարէին ասեղնագործութեամբ։ Ելակը եւ ապան կամբողջացնէին Աղձնիքի արական տարազը։

                                               

Վանի Թագաւորութեան Քաղաքակրթութիւնը

Վանի թագաւորութիւնը հին արեւելեան ձեւի պետութիւն էր: Անիկա համախմբում մըն էր տարբեր երկիրներու եւ ցեղերու, որոնք իրարու միացած էին բռնի ուժով: Իւրաքանչիւր ցեղ կամ ցեղային միութիւն կը պահէր իր տեղական վարչութիւնը, զօրքը, սովորութիւնները, լեզուն եւ կրօնքը: Այդ ցեղերը յարատեւօրէն կը ձգտէին անկախութեան, իսկ պետութիւնը կը ջանար զանոնք զէնքի ուժով հպատակեցնել: Այս իմաստով, Ուրարտուի պատմութիւնը տեւական միացման եւ անջատման փորձերու պատմութիւն մըն է: Երկրին սահմանները պաշտպանելու եւ ցեղերուն անջատողական ձգտումներուն առաջքն առնելու նպատակով կը կառուցէին բերդաքաղաքներ եւ ամրոցներ: Բերդաքաղաքները ռազ ...

Աղձնիք
                                     

★ Աղձնիք

Աղձնիք ը, ըստ Մովսէս Խորենացիի "Աշխարհացոյցի", կը հանդիսանար Մեծ Հայքի երրորդ նահանգը։ Ասուրաբաբելական արձանագրութիւններուն մէջ կը յիշատակուի Ալզի, ուրարտական սեպագիր արձանագրութիւններուն մէջ՝ Ալզինի ձեւով։

                                     

1. Վարչական բաժանում

Աղձնիքը բաղկացած էր հետեւեալ 11 գաւառներէն.

 • Քաղ- կեդրոնը՝ Քղիմար.
 • Աղձն կը կոչուէր նաեւ Արզն- կեդրոնը՝ Արզան.
 • Նփրկերտ- կեդրոնը՝ Տիգրանակերտ.
 • Սանասունք կը կոչուէր նաեւ Սասուն- կեդրոնը՝ Սանասուն.
 • Ազնուաց ձոր- Ազնուաց ձոր- կեդրոնը՝ ՞.
 • Երխեթք Երխէթք կը կոչուէր նաեւ Խերխեթք Խերխէթք- կեդրոնը՝ Սղերթ.
 • Գզեղխ- կեդրոնը՝ Գզեղխ.
 • Տատիկ- կեդրոնը՝ ՞.
 • Կեթիկ- կեդրոնը՝ ՞.
 • Սալնոյ ձոր- կեդրոնը՝ Սալնոյ ձոր.
 • Անգեղտուն- կեդրոնը՝ Անգղ.
                                     

2. Աշխարհագրութիւն եւ Երկրաբանութիւն

Աղձնիքը կը գտնուէր Արեւմտեան Տիգրիսի եւ Հայկական Տաւրոսի միջեւ, մօտ 18.000 քմ2 տարածութեամբ եւ ունէր 10 գաւառ։

Բնական պայմաններով կը բաժնուի երկու հակադիր մասերու՝ հիւսիսային, որ Հայկական Տաւրոսի շրջանի մէջ ունի դաժան կլիմա, եւ հարաւային, որուն կլիման տաք է, մակերեւոյթը՝ հարթավայրային։

Դաշտային մասերն էին Անգեղտուն Քեղ, Նփրկերտ եւ Աղձն Արձն, Արզն գաւառները, իսկ լեռնային մասին մէջ՝ Կեթիկ, Տատիկ, Ազնուաց ձոր, Երխեթք, Գզեղխ, Սալնաձոր եւ Սանասունք Սասուն գաւառները։

Արտաշէսեաններու եւ Արշակունիներու օրով Աղձնիքը Մեծ Հայքի չորս բդեշխութիւններէն մէկն էր։ Աղձնիքի խոշոր կեդրոն Տիգրանակերտը "արքունի քաղաք" էր եւ ունէր ներքին ինքնավարութիւն։ Քաղաքը կը կառավարէր թագաւորի նշանակած քաղաքապետը՝ "շահապը" ։

Աղձնիքը հարուստ էր գետերով ու աղբիւրներով, յայտնի էր իր երկաթի ու կապարի հանքերով եւ նաֆթով։ Զարգացած էր խաղողի մշակութիւնը, գինեգործութիւնը եւ անասնապահութիւնը։

                                     

3. Պատմութիւն

Վաղ միջնադար

Մծբինի 40-ամեայ դաշնագրի 298 համաձայն Աղձնիքի դաշտային մասը առնուեցաւ հռոմեական բանակի հսկողութեան տակ։ Մեծ Հայքի 387-ի բաժանումէն ետք Աղձնիքը, բացառութեամբ Աղձն գաւառի, անջատուելով Հայքէն, անցաւ Արեւելեան Հռոմէական կայսրութեանը որպէս առանձին վարչական միաւոր՝ Մեծ Ծոփք անունով, իսկ Աղձնը մնաց որպէս բդեշխութիւն եւ ենթարկուեցաւ Սասանեան Իրանին։ Սասանեաններու աւերած Տիգրանակերտի տեղին մէջ հռոմէացիները կառուցեցին Մարտիրոպոլիս բերդաքաղաքը, որ Աքբա, Ափում եւ այլ ամիրութիւններու հետ միասին կը պահպանէին կայսրութեան սահմանագիծը Սասանեաններու ներխուժումէն։

Մեծ Հայքի 591-ի բաժանումէն ետք Աղձնիքի ամբողջ տարածքն անցաւ Բիւզանդական կայսրութեանը եւ միացաւ Վերին Միջագետք պրովինցիային, սակայն 630-էն ետք վերականգնուեցան նախկին սահմանները։

Արաբական տիրապետութեան շրջան

Աղձնիքի վիճակն արմատապէս փոխուեցաւ արաբական նուաճումներէն ետք 640-650, երբ դաշտավայրային մասին մէջ հաստատուեցաւ արաբական Տիար-ռապիա ցեղը։

VIII դարուն վերջին Աղձնիքին մէջ ստեղծուեցաւ արաբական ամիրայութիւն։ Հայութիւնը մնաց Աղձնիքի լեռնային մասին մէջ՝ շարունակելով իր ձեռքին պահել Հայկական Տաւրոսէն դէպի Միջնաշխարհը տանող լեռնանցները։                                     

4. Գրականութիւն

Ինճիճեան Ղ., Ստորագրութիւն Հին Հայաստանեայց, Վնտ., 1822

Հիւպշման Հ., Հին Հայոց տեղւոյ անունները, Վեն., 1907

Երեմեան Ս. Տ., Հայաստանը ըստ "Աշխարհացոյց" ի, Երեւան, 1963

Յակոբեան Թ. Խ., Հայաստանի պատմական աշխարհագրութիւն, Երեւան, 1968

Յարութիւնեան Բ. Ն., Մեծ Հայքի վարչա-քաղաքական բաժանման համակարգն ըստ "Աշխարհացոյց" ի

                                     
 • քաղաք Մեծ Հայքի Աղձնիք նահանգի մէջ, Վանայ լիճէն 18 ք.մ. հարաւ արեւմուտք, ուր կը միախառնուին համանուն գետի վտակները Կը համապատասխանէ Աղձնիք նահանգի Սալնոձոր
 • Սիւնիք, արեւելքէն Փայտակարան եւ Պարսկահայք, հարաւէն Կորճայք, Մոկք եւ Աղձնիք արեւմուտքէն Տուրուբերան նահանգներուն Կը ներառէ 34 գաւառ Ըստ կարգ մը
 • Մեծ Հայքի երկրորդ նահանգը Հիւսիսէն սահմանակից էր Բարձր Հայք, հարաւէն Աղձնիք արեւելքէն Տուրուբերան նահանգներուն, իսկ արեւմուտքէն Փոքր Հայքին Արածանի
 • Աղձնիքի Այր Մարդոց Տարազներ, Հայաստանի Աղձնիք շրջանի տղամարդոց հագուկապին ամբողջութիւնն է Աղձնիքի մէջ այր մարդոց ներքնազգեստին համար կը գործածէին ճերմակ
 • Հայաստանին մէջ, Պիթլիսի վիլայէթի Կենճի գաւառին մէջ Նախպէս եղած է Մեծ Հայքի Աղձնիք նահանգի տասներորդ գաւառը Հնագոյն կենտրոնն էր Սանասուն բերդը Ըստ Աշխարհացոյց - ի
 • անսպասելի էր Առանց որեւէ դժուարութեան, Լուկուլլոս Ծոփքը գրաւեց եւ սրընթաց դէպի Աղձնիք շարժեցաւ գրաւելու համար Տիգրանակերտը Անհրաժեշտ է նշել, որ այս ծրագիրը
 • թուականներուն, ըստ որուն Սասանեաններու պետութիւնը Հռոմին զիջած է Մեծ Հայքի Ծոփք, Աղձնիք Կորդուք, Մոկք նահանգները, Անգեղ տուն գաւառը եւ այլն Սասանեաններու պետութենէն
 • ծայրամասին, իսկ երկրորդ մայրաքաղաք Անտիոքը բուն Հայաստանէն դուրս էր Մեծ Հայքի Աղձնիք նահանգին մէջ Սասնայ լեռներու հարաւային ստորոտին Ժամանակին Տիգրան Մեծ թագադրուեր
 • Լոռէ բերդ Թռեղք եւ Սեւանայ լիճ Լճաշէն Վանայ լիճի աւազան, Բարձր Հայք, Աղձնիք եւ Ծոփք, ուր գտնուած իրերը կը պատմեն հայ թագաւորներուն եւ զօրավարներուն
                                     
 • Պարթեւը 387 - 439 Հայաստանի բիւզանդական հատուածին մէջ Բարձր Հայք, Ծոփք եւ Աղձնիք նահանգներուն մէջ, շուտով կը վերանայ պետականութիւնը Արշակ Գ - էն ետք, 378 - 390
 • Ատրպատականին, Կորճայքը Սասանեան Պարսկաստանին անմիջականօրէն Մեծ Հայք, Ծոփք եւ Աղձնիք նահանգները Բիւզանդական կայսրութեան միացած էին 387 - ին Հայաստանի առաջին բաժանման
 • միութիւններ Հռոմի կ անցնի Մեծ Հայքի Արեւմտեան փոքր հատուածը Բարձր Հայք, Ծոփք եւ Աղձնիք նահանգները Փոքր Հայքը, ինչպէս յայտնի է, կ անցնի Հռոմին Հայ - Հռոմէական պատերազմէն
 • պարիսկները կը ստանան օգնական ուժեր Այնուհետեւ բիւզանդացիները ներխուժեցին Աղձնիք Այնտեղ անոնց կողմը անցան երկու հայ զօրաւարներ, որոնք համաձայնեցան ցոյց
 • Նչեցի, մանրանկար 1318 թ Աւետարանէն Ծնած է 1255 Ծննդեան վայր Սանասունք, Աղձնիք Մահացած է 1338 Մահուան վայր Գլաձորի համալսարան, Հայաստան Գործունէութեան
 • Ազարիա Սասնեցի Ծնած է 16 - րդ դար Ծննդավայր Սանասունք, Աղձնիք Մահացած է 1628 Մահուան վայր Միջերկրական Ծով Մասնագիտութիւն բանաստեղծ, աստղագէտ, տոմարագէտ
 • Մեծ Հայքի Վարչական Բաժանումը, Մեծ Հայքի վարչատարածքային միաւորները եղած են նահանգները եւ գաւառները Ընդհանուր կար 15 նահանգ եւ մօտ 191 գաւառ Հայկական

Users also searched:

աղձնիքի գավառներ, բերդ մեծ հայքի տարոն գավառում, գավառ մեծ հայքի աղձնիք նահանգում, գավառներ, թագավորանիստ գավառ, մեծ հայքի գավառները, նփրկերտ, տուրուբերան, վանի թագաւորութեան քաղաքակրթութիւնը, հայաստանի, հայաստանը, հայկական, թագավորություններ, հայոց, հայաստան, հայկականթագավորություններ, հինհայաստան, բանաստեղծական, անունը, պատմականհայաստանիտարածքներ, պետականության, պատմություն, դասարանի, դասագիրք, պատմական, տարածքներ, դարում, Վանի, Թագաւորութեան, վերականգնումը, հայոցպետականությանվերականգնումը, Քաղաքակրթութիւնը, հայաստանըրդդարում, ՎանիԹագաւորութեանՔաղաքակրթութիւնը, հայոցպատմությունրդդասարանիդասագիրք, որնէհայաստանիբանաստեղծականանունը, գավառները, հայքի,

...

Encyclopedic dictionary

Translation

Տուրուբերան.

Աղձնիք – Հայոց Պատմություն. Անվան այլ կիրառումների համար տե՛ս՝ Աղձնիք Աղձնիք, ըստ Մովսես Խորենացու Աշխարհացույցի, հանդիսանում էր Մեծ Հայքի երրորդ նահանգը։ Ասուրաբաբելական արձանագրություններում հիշատակվում է Ալզի, ուրարտական սեպագիր արձանագրություններում՝ Ալզինի ձևով։. Գավառ մեծ հայքի աղձնիք նահանգում. ՀՆԱԳՈՒՅՆ ԱՂՁՆԻՔԻ ՏԵՂԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԵՎ. Քարտեզի վրա աշակերտները ցույց տվեցին Աղձնիք նահանգը, Սասուն գավառն ու. Թագավորանիստ գավառ. Հայաստան Armenia tour. Մծբինի 40 – ամյա դաշնագրի 298 համաձայն Աղձնիքի դաշտային մասը Անգեղ – Տուն,. Աղձնիքի գավառներ. Rafik A. Nahapetyan ԵՊՀ. Ծոփք կամ Չորրորդ Հայք 18.890 կմ քառ. 3. Աղձնիք 17.532 կմ քառ. 1. Անգեղտուն. 2. Նփրկերտ ​Նփռետ.

Նփրկերտ.

Տիգրանակերտ. Ծովից ծով Հայաստանի. Սասուն գավառը Մեծ Հայքի Աղձնիք նահանգի և հարավում՝ Աղձնիքի Սալնո ձոր, Գզեխ, Աղձն,. Մեծ հայքի գավառները. ԻՊ ը ստանձնել է Դիարբեքիրի. Բաթման գավառից պատմական Աղձնիք նահանգի Սասուն գավառը խմբ. բռնագաղթած.


Պատարագ է մատուցվել Դիարբեքիրի.

Ծոփք, Աղձնիք, Տուրուբերան, Մոկք, Կորճայք, Պարսկահայք, Վասպուրական, Սյունիք, Արցախ,. Կատեգորիա:Աղձնիքի գավառներ. Աղձնիք. OIL: BRENT 69.64 1.72 WTI 67.19 2.03. COMEX: GOLD 1896.30 0.04 SILVER 27.87 0.43. COMEX: PLATINUM 1185.00 0.52. Search Results Armlur – Լուրեր Հայաստանից. Պատկեր:Աղձնիք, Մեծ Հայք.gif. Նախադիտման չափ՝ 800 × 480 պիքսել։ Այլ թույլտվությաններ: 320. Թարգմանություն Աղձնիք – Բառարան. Հայաստանի որոշ գավառներ՝ Մեծ Հայքի Ծոփք, Աղձնիք ու Բարձր Հայքնահանգներն ու Փոքր.

Պատասխաններ.

Հայոց աշխարհում՝ Աղձնիք, Տուրուբերան, Մոկք. posted by Թամար Ղահրամանյան on Sun,. Ալզի Աղձնիք տեղանվան. Աղձնիք պատմաազգագրական ակնարկ Գերդաստանական տունը և կենցաղը Աղձնիքի. Ստորագրութիւն հին Հայաստանեայց. Էր Մեծ Հայքի Աղձնիք նահանգում, Արևմտյան Հայաստանի Դիարբեքիր քաղաքից մոտ. Հայոց պատմություն. Որով Աղձնիք լինի սահմանակից Դ. Հայոց յորում ըստ մասին անկանի Աղձնիք Ունի եւ.


Ինտեգրված դաս Գայի միջնակարգ.

Ստուգեք Աղձնիք թարգմանությունները into ռուսերեն ի վրա: Նայեք sentences Աղձնիք. Դավիթ Բաղիշեցի Hayazg. Հոգին ավանդեց Քաղիրթ գետի ափին, մահից առաջ իր մոտ կանչեց իշխաններին ու ասաց. Աղձնիք. Այրարատի տարազախումբը հայոց. Ծոփք Աղձնիք, Տուրուբերան, Վասպուրական, Այրարատ, Սյունիք Արցախ, Գուգարք,. Ազգագրական շրջաններ Թոնդրակ. Ծնվել է հայկական լեռնաշխարհի Մեծ Հայքի Աղձնիք նահանգի Բաղեշ քաղաքում: Մահացել է. Կալիֆորնիայում ցուցահանդես. Ներկայիս Թուրքիայի տարածքում գտնվող Դիարբեքիրի Աղձնիք հայկական Սուրբ Կիրակոս.


Հայերեն գրությամբ ցուցանակներ.

Բարձր Հայք: Չորրորդ Հայք: Աղձնիք: Մոկք: Կորչեք: Պարսկահայք: Փայտակարան: Արցախ: Ուտիք:. Սասունցի Դավիթ Սասնա ծռեր. Աղձնիք Նփռետ Նփրկերտ, Աղձն, Անգեղտուն ​Քաղ, Կեթիկ, Տատիկ, Ազնվաձոր, 10 գավառ 17.532 քառ. Մեծ Հայքի 15 նահանգներն ու. Մարդիկ նաև որոնում են. Brusov University Library catalog. Պատմական Աղձնիք նահանգի անվան և տարածքի հետ1: Մի շարք. 1Քոսյան Ա., Մերձավորարևելյան.

Aghdznik Աղձնիք Գլխավոր էջ Ֆեյսբուք.

Արտաշեսյանների թագավորություն մ․թ․ա․ 55, Տիգրանակերտ, Աղձնիք, Մեծ Հայք, Մեծ Հայքի​. 15. H. Khudanyan. Համակարգը կազմում են արևմտահայկական՝ Վասպուրական, Աղձնիք, Տուրուբերան,. Արձն գավառանվան մետաղական Untitled. Կետին, որ Աղձնիք ի հիմքում ընկած է Աղձն ​Արձն տեղանունը, որը եղել է Աղձ նիքի առաջին​. ՄԱՅՐ ԱԹՈՌ ՍՈՒՐԲ ԷՋՄԻԱԾԻՆ Վաչե և. 20 սմISBN: 99930 888 8 9Subject s Ընտանիք Կենցաղ և սովորույթներ Ազգագրություն - ԱղձնիքAbstract​:. Մեծ Հայք Armenia Total itar is Պաշտոնական Կայք. Ա. Մոկք բ. Աղձնիք. 23. Անտիոքոս Ա Երվանդական ​Կոմմագենացի. 0.5 մ. 24. Ծաղրանկար. 1 մ.


Աղձնիք Pan Armenian Digital Library.

Աղձնիքի բնակչության էթնիկ կազմը XIX XX դդ. ՀՀ ԳԱԱ Աղձնիք պատմաազգագրական ակնարկ. Աղձնիք Արեւմտահայաստանի եւ. Կառուցված՝ Դիարբեքիրի Էղիլ Ակլ, Անգղ Նախկինում եղել է Մեծ Հայքի Աղձնիք նահանգի​. ԷԴԻԹ ՊՐԻՆՏ ՀՐԱՏԱՐԱԿՉՈՒԹՅՈՒՆ. Իր անունը տարածել է Աղձնիք անվան վրա, որ Արզնի Արձն և Աղձնիք անունները նույնը. Ամանորը Հայոց աշխարհում՝ Աղձնիք. Մեծ մասով համապատասխանում էր պատմական Աղձնիք և Տուրուբերան աշխարհներին: Եղեռնի​.

Հնագիտության և ազգագրության ամբիոն.

Աղձնիք, Փոքր Հայք, Կիլիկիա, Սյունիք Արցախ, Գողթն, Արարատյան հովիտ, Պարսկահայք, Երևան. Ազգագրական հավաքածու – ՀՊԹ. Ժամանակաշրջաններում Աղձնիքի խաղացած րովհետև Աղձնիք անունը, որ հոգնակի միայն. Աղձնիք Բիզնես 24. Has been changed. Error while changing subscribtion state. Աղձնիք Show content Download. Description Information Structure. Title: Աղձնիք​.


Պատկեր:Աղձնիք, Մեծ Հայք.gif.

Արեւմտյան Հայաստանի Աղձնիք նահանգ երեք մուտքերի մոտ տեղադրվել են Բարի գալուստ. Հայաստանը Տիգրան Մեծի ժամանակ. Aghdznik Աղձնիք: 2 035 հավանում: Աղձնիքը, ըստ Մովսես Խորենացու ըստ այլ.

ՆԵՐԲԵՌՆԵԼ Բանբեր Մատենադարանի N29.

Ունեցել է 15 նահանգ՝ Աղձնիք, Այրարատ, Արցախ տես Ղարաբաղ, Բարձր Հայք, Գուգարք, Կորճայք,. Պատմական ամրոցն աղբանոցի է. Դիարբեքիրի պատմական Աղձնիք Սուրի շրջանում գտնվող հայկական սուրբ. Լճափից 18 20 կմ. հեռավորությամբ, ծովի մակարդակից մոտ 1500 1600մ. բարձրության վրա: Աղձնիք. Աղձնիքի գավառներ կատեգորիայի հոդվածները. Ստորև բերված է այս կատեգորիայի 10 էջ՝.


Աղձնիք. May 14, 2020 by margaryankaren. Հայերի մոտ հնում սովորություն կար, որ մահացածների հետ.

Տայք, Բարձր Հայք, Չորրորդ Հայք, Աղձնիք. Կորճայք, Մոկք, Պարսկահայք, Փայտակարան, Արցախ,. Մեծ Հայքի Աղձնիք նահանգի տասներորդ գավառն է, որը տարածվում է Հայկական.


Հայոց պատմություն 8 - րդ դասարանի դասագիրք.

Պատվիրել ռեֆերատ, դիպլոմային. Վել են Վանի թագավորության Ուրարտու Հայոց և համաշխարհային քաղաքակրթության.

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →