Back

ⓘ Արաբական Երաժշտութիւն
Արաբական Երաժշտութիւն
                                     

ⓘ Արաբական Երաժշտութիւն

Արաբական երաժշտութիւնը ձեւաւորուած է 7-10-րդ դարերուն եւ նուաճուած է երկիրներու երաժշտական մշակոյթներու միաձուլումով:

7-8-րդ դարերու կիսուն արաբական մշակոյթի կեդրոններէն էին Դամասկոսը՝ Ասորիքի մէջ, Մեքքան եւ Մետինան՝ Արաբիոյ մէջ եւ Պասրան՝ Իրաքի մէջ:

9-10-րդ դարերուն արաբական երաժշտութիւնը բարգաւաճելով կը հասնի իր բարձունքին եւ զգալի ազդեցութիւն կունենայ Սպանիոյ եւ Փորթուկալի երաժշտութեան վրայ, ինչպէս նաեւ եւրոպական շարք մը նուագարաններու ձեւաւորման վրայ:

16-րդ դարուն արաբական աշխարհը Օսմանեան կայսրութեան տիրապետութեան տակ կիյնայ եւ արաբական մշակոյթը անկում կարձանագրէ:

19-րդ դարու երկրորդ կիսուն կը սկսի արաբական երաժշտութեան նոր շրջանը: Արաբական միասնական մշակոյթը կը քայքայուի եւ նորաստեղծ արաբական առանձին պետութիւններուն մէջ կը ձեւաւորուի ազգային երաժշտութիւն:

Արաբական երաժշտութիւնը կապուած է կենցաղի հետ, որովհետեւ իսլամական կրօնին մէջ ընդունուած չէ երաժշտութեան լայն կիրառումը:

                                     

1. Երգային երաժշտութիւն

Արաբական աշխարհի երաժշտութիւնը թէեւ կը տարբերի իր զարգացման ընթացքով եւ կրած ազդեցութիւններով, սակայն ան ունի ընդհանուր յատկանիշներ՝ միաձայն երգեցողութիւն եւ յանպատրաստից improvisation կատարում:

                                     

2. Ձայնաշարեր

Արաբական հնչիւնաշարերը բոլորովին տարբեր են արեւմտաեւրոպական երաժշտութեան մէջ գործածուող հնչիւնաշարերէն:

Արաբական երաժշտութեան ձայնաշարերը կը կոչուին Maqamներ, որոնց թիւը եօթանասունէ աւելի է: Մաքամները բաղկացած են քսանչորս աստիճաններէ, որովհետեւ կը պարունակեն քառորդ եւ երեք-քառորդ թոներ:

Արաբական երգային երաժշտութեան յատուկ է նաեւ առատ ձայնազարդութիւնը եւ Glissando-ն հնչիւնէ հնչիւն սահիլը:

                                     
 • երաժշտութիւնը մարկա ն, միահնչիւն երաժշտութիւն է, եւ անոր հիմքին մէջ կայ միեւնոյն մեղեդային գիծը Ասիական երաժշտութեան մէջ կը մտնեն արաբական կեդրոնական ասիական, արեւելեան
 • արաբական երաժշտական արուեստը Գոյութիւն ունի դասական եւ ժողովրդական արաբական երաժշտութիւն Ալան աշխարհիկ, պալատական արուեստ է, որուն հիմքը արաբական դասական
 • աշխարհահռչակ կը դառնայ: Վահէ Տէմիրճեան երաժշտութիւն կը սկսի գրել Սուրիոյ Արաբական պատկերասփիւռին եւ Արաբական պատկերասփիւռներու պատրաստած շարք մը հաղորդաշարներուն
 • մեծցած է Արեւմտեան Գանատայի մէջ Ուսանած է միջազգային յարաբերութիւններ եւ երաժշտութիւն Թորոնթոյի համալսարանին մէջ, ուր սկսած է ֆիլմեր նկարահանել Անոր կինը
 • ինք սորվեցաւ դաշնակ, երաժշտաբանութիւն, պատմական երաժշտութիւն Իր համալսարնական տարիներուն երաժշտութիւն յօրինելու մրցումը շահեցաւ: Նուէրը նախկին նախագահ
 • կատարելով արաբական աշխարհի աստղեր Ում Քալսում ի եւ Ասմահան ի երգերը: Արժանացած է ոսկէ ափսէին, ուր փորագրուած է Ռուպա Ալ Ճամալ արաբական աշխարհի լաւագոյն
 • Սփիւռքահայ երաժշտութիւն հայկական երաժշտութեան կարեւորագոյն բաղկացուցիչներէն, որուն միջոցով կ ամբողջանան հայ երաժշտարուեստի պատմութիւնը, Սինանեան նուագախումբը
 • նկատէ, որ ապաքինելու համար, անհրաժեշտ է լսել լարային նուագարաններու երաժշտութիւն Միջնադարեան Հայաստանի մայրաքաղաք Դուինի, 1953 - ի պեղումներու ժամանակ
 • գործեր կը յօրինէր Բայց ինչպէս որ հետագային ինք վկայած է, ծնողքը դէմ էր երաժշտութիւն յօրինելու իր բուռն ցանկութեան Հետեւաբար ստիպուած էի երաժշտական իմ յօրինումներս
 • Կեդրոնա - Անատոլական ծալքաւոր միջակայ զոնան Հարաւ - արեւելքին մէջ, կ անցնի հնագոյն Ափրիկէ - Արաբական պլատֆորմի եզրային կքուածքը Թուրքիան հարուստ է քրոմիտներու, բորատների
 • մասին Հայ մշակոյիթի տարբեր ճիւղերը ընդգրկող քասեթներ - թատերգութիւն, երաժշտութիւն պարային, գիտա - պատմական նիւթերու շուրջ դասախօսութիւններ. ասմունքներ