Back

ⓘ Շարանուագ
                                     

ⓘ Շարանուագ

Շարանուագը, բազմամաս երաժշտական երկ է: Suite Instrumentale-ն բազմամաս նուագարանային ստեղծագործութիւն է: Ան կընդգրկէ իրարու յաջորդող եւրոպական հնագոյն պարերու շարք, որոնք գրուած են միեւնոյն Tonalite-ով, սակայն ունին տարբեր բնոյթ, չափ եւ արագութիւն:

Նախապէս Իտալիոյ մէջ սովորութիւն կար պարեղանակները նուագել ոչ միայն պարելու, այլ նաեւ ունկնդրելու համար: Ունկնդրութիւնը աւելի հետաքրքրական դարձնելու նպատակով 16-րդ դարուն սկսան յաջորդաբար իրարու միացնել դանդաղ Pavana եւ աշխոյժ Gagliarda պարերը:

Baroque ժամանակաշրջանին Suite-ը կընդգրկէր հետեւեալ չորս պարերու շարքը՝ Allemande գերմանական, Courante ֆրանսական, Sarabande սպանական եւ Gigue անգլիական: Հետագային այս պարերուն միացան նաեւ Menuet-ը, Gavotte-ն, Bourree-ն, Polonaise-ը եւ այլ պարեր:

Դասական լաւագոյն Suite-ները 18-րդ դարու առաջին կիսուն ստեղծած են Պախ եւ Հենտըլ: 17-18-րդ դարերուն պարագաին Suite-ը մեծ դեր ունեցած է Sonate-ի, Symphonie-ի եւ այլ բազմամաս ձեւերու ստեղծման մէջ: