Back

ⓘ Ստորոգութիւն:Արեւմտեան Հայաստան
                                               

Արեւմտեան Հայաստան

Արեւմտեան Հայաստան, պատմական Հայաստանի արեւմտեան մասի պայմանական անուանում։ 387 թուականին Բիւզանդիոնի եւ Պարսկաստանի միջեւ Մեծ Հայքի բաժանման արդիւնքով առանձնացած ու Բիւզանդիոնին անցած հայկական տարածք։

                                               

Արշարունեաց Դպրոցներ

Արշարունեաց դպրոցները, կը գործեն 5-րդ մինչեւ 14-րդ դարերուն, Մեծ Հայքի Այրարատ նահանգի Արշարունիք գաւառին մէջ։ Մեզի յայտնի գրչութեան հնագոյն խոշոր դպրոցներ եղած են Մայրաձոր անապատն ու Սանդղկավանքը։ Կը հիմնադրուին 5-րդ դարուն, Մեսրոպ Մաշտոցի եւ Սահակ Ա Պարթեւի աշակերտներ Թաթուլի ու Վարոսի ջանքերով։ Կը զարգանան 6-րդ դարուն ընթացքին։ Այնտեղ ընդգրկուած էին 36 ընտիր գրչագրեր։ Կը դասաւանտուէին գրչութեան արուեստներ՝ աստուածաբանութիւն եւ փիլիսոփայութիւն։ Ըստ Ստեփանոս Օրբելեանի՝ Արշարունեաց դպրոցը 7-րդ դարուն կը համարուի "վարդապետարան հայոց." ։ Արշարունեաց իշխաններուն դպրոցը կը հովանաւորեն Բագրատու ...

                                               

Ապահունեաց Վանք

Ապահունեաց Վանք, Եկեղեաց գռ.ի Բթառիճ գիւղի մօտ, եկեղեցիներն են Ս. Նիկողայոս, եւ Ս. Աստուածածին: 1309-ին՝ Յովհաննէս երէց այդ թուին գրուած աւետարան մը կը նուիրէ վանքին: 1449-ին՝ ԺԳ․ դարուն գրուած Աստուածաշունչ մը կը ստանայ Կարապետ վաարդապետ որդի Մկրտիչ քահանայի եւ վանքին կը նուիրէ, կը յիշէ վանքին հայրապետը՝ զՍիմէոն եւ զՅակոբ վարդապետն իւր: 1480-ին գրուած աւետարանի մը յիշատակարանը կը յայտնէ վանքի առաջնորդին անունը Թորոս, միաբանք՝ Առաքել գրիչ Աւետ.ի, Սարգիս վրդ., Խաչատուր եւ Գրիգոր միաբանք: