Back

ⓘ Ականջապնդագարութիւն
Ականջապնդագարութիւն
                                     

ⓘ Ականջապնդագարութիւն

Ականջապնդագարութիւնը ականջի հիւանդութիւն մըն է, որ կը յատկանշուի լսողութեան տկարացումով: Բնական լսողութիւն ունենալու համար պէտք է ունենանք ականջի բնական ձեւով գործող արտաքին, միջին եւ ներքին բաժիններ, առանց որեւէ ձայնի փոխանցման եւ ընկալաման արգելքներու, ինչպէս նաեւ բնական ուղեղային կառուցուածք եւ գործելակերպ: Oto հայերէնով կը նշանակէ ականջ-ունկ, իսկ sclerosis՝ ոսկորի պնդագարութիւն կամ կարծրախտ: Հետեւաբար, Otosclerosis հայերէնով կը նշանակէ ականջապնդագարութիւն-ականջակարծրախտ կամ ունկապնդագարութիւն-ունկակարծրախտ:

Պնդագարութիւն ըսելով կը հասկնանք նոր եւ անբնական ոսկորի կազմաւորում: Պնդագարութիւնը տեղի կունենայ ականջի միջին եւ ներքին բաժիններուն մէջ, բայց առաւելաբար միջին ականջի երեք ոսկրիկներուն մէջ: Այս երեք ոսկրիկներէն ասպանդակն է, որ մասնաւորապէս կախտահարուի պնդագարութեամբ եւ անիկա անշարժ նստած կը մնայ ձուաձեւ պատուհանին վրայ: Ասպանդակի պնդագարութեամբ եւ անշարժութեամբ ձայնային ալիքները լրիւ չեն հաղորդուիր դէպի ներքին ականջ եւ այս պատճառով կը յառաջանայ տարբեր աստիճանի լսողութեան փոխանցման տկարութիւն conductive hearing loss: Ներքին ականջի պնդագարութեան պարագային կը յառաջանայ լսողութեան ընկալական տկարութիւն sensorineural hearing loss: Ընդհանրապէս, երբ ականջապնդագարութիւն ըսենք, կը հասկնանք միջին ականջի ասպանդակ ոսկրիկի պնդագարութիւն: Ականջապնդագարութիւնը առաւելաբար կովկասեան երկիրներու մէջ տեսնուած հիւանդութիւն մըն է: Կը կարծուի, որ երաժիշտ Պեթհովեն կը տառապէր ականջապնդագարութենէ:

                                     

1. Ականջի Մսերը

Ականջը կազմուած է երեք բաժիններէ՝ արտաքին, միջին եւ ներքին:

Արտաքին ականջը

Արտաքին ականջը կազմուած է ականջակոնքէ-ականջախեցէ pinna եւ արտաքին անցուղի-ցնցուղէ external canal, որ կը վերջանայ բարակ եւ մասամբ թափանցիկ թմբկաթաղանթով ear drum:

                                     

1.1. Ականջի Մսերը Միջին ականջը

Միջին ականջը կազմուած է օդով լեցուն ականջախոռոչէ middle ear cavity եւ լսափողէ-Եւստաքեան խողովակէ Eustachian tube, որ առաձգական խողովակ մըն է եւ կը բացուի քթաըմբանին nasopharynx մէջ: Անիկա կօդաւորէ միջին ականջը եւ կը նպաստէ միջին ականջի հեղուկի արտաքսումին դէպի քթաըմբան: Ականջախոռոչի արտաքին պատն է թմբկաթաղանթը, իսկ անոր ներքին պատին վրայ կան երկու պզտիկ բացիկներ-պատուհաններ, որոնք կը կազմեն ներքին ականջին սկզբնաւորութիւնը: Այս պատուհանները կը կոչուին ձուաձեւ պատուհան oval window եւ կլոր պատուհան round window: Ականջախոռոչին մէջ կը գտնուին երեք ոսկրիկներ, որոնք կը կոչուին մուրճ maleus, սալ incus եւ ասպանդակ stapes: Երեք ոսկրիկները իրարու միացած են շարժական յօդերով: Մուրճը առաջին ոսկրիկն է եւ նստած է թմբկաթաղանթին վրայ, իսկ ասպանդակը երրորդ ոսկրիկն է եւ նստած է ձուաձեւ պատուհանին վրայ:

                                     

1.2. Ականջի Մսերը Ներքին ականջը

Ներքին ականջը բարդ կառուցուածք մըն է եւ անոր համար կը կոչուի բաւիղ labyrinth: Ներքին ականջը կազմուած է անդաստակէ vestibule, խխունջէ cochlea եւ երեք կիսաբոլոր խողովակներէ semicircular canals: Խխունջը ինքն իր վրայ պարուրուած է 2.5 անգամ: Անոր մէջ կը գտնուի լսողութեան Քորթեան օրկանը organ of Corti, որ ծածկուած է տարբեր երկարութեամբ եւ հաստութեամբ շուրջ 30.000 լարերով, որոնց վրայ կը գտնուին ձայնազգաց թելանման մազային եւ յենարան բջիջները: Այս բջիջներուն միացումով կը կազմուին լսողութեան ջղային թելիկները, որոնց միացումով կը կազմուի լսողութեան ջիղը: Բարձր ձայները կընկալուին խխունջի յատակի լայն բաժինին կողմէ, իսկ մեղմ ձայները կընկալուին խխունջին գագաթի բաժինին կողմէ: Կիսաբոլոր խողովակներուն մէջ զետեղուած են թելանման բջիջներ, որոնք մարմինի շարժումի ուղղութիւնը եւ արագութիւնը փոխուելու միջոցին կը գրգռուին: Ասոնք հաւասարակշռութեան ջիղի սկզբնական բջիջներ են:

                                     

1.3. Ականջի Մսերը Ընդհանուր

Ականջի արտաքին եւ միջին բաժինները ձայն հաղորդող մասերն են, իսկ ներքին բաժինը՝ ձայն ընկալող մասն է: Արտաքին աշխարհէն թմբկաթաղանթին հասնող ձայնալիքները, այլ խօսքով՝ ձայնային ուժը կը փոխուի մեքենական ուժի. թմբկաթաղանթը կը շարժի, իր հետ շարժելով երեք ոսկրիկներու շղթան: Ասպանդակը կը խրուի ձուաձեւ պատուհանին մէջ եւ կը փոխանցէ հնչիւնը ներքին ականջ, ուր շարժումի կենթարկուին լսողութեան ջիղի յենարան եւ մազային բջիջները: Հոս է, որ մեքենական ոյժը կը փոխուի ելեկտրական ոյժի եւ ձայնալիքները իբրեւ ելեկտրական ոյժ կուղղուին դէպի ուղեղ, ուր լսողութիւնը կը մեկնաբանուի առողջ ուղեղաբջիջներու կողմէ: Բնական լսողութիւն ունենալու համար պէտք է ունենանք ականջի բնական ձեւով գործող արտաքին, միջին եւ ներքին բաժիններ, առանց որեւէ ձայնի փոխանցման եւ ընկալաման արգելքներու, ինչպէս նաեւ բնական ուղեղային կառուցուածք եւ գործելակերպ:

                                     

2. Յաւելեալ

Այս հիւանդութիւնը երկու սեռերուն մօտ տեսնուած հիւանդութիւն մըն. սակայն առաւելաբար իգական սեռին մօտ: Կիներուն մօտ անիկա կը վատթարանայ յղութեան շրջանին: Ժողովուրդին 0.5 տոկոսը կունենայ այս հիւանդութիւնը: Ճերմակամորթներուն 10 տոկոսը կունենայ ականջապնդագարութիւն, իսկ սեւամորթներուն՝ միայն 1 տոկոսը:

Ականջապնդագարութիւնը կը յառաջանայ երկու ձեւերով՝ ժառանգական եւ ոչ-ժառանգական: Ընդհանուր պարագաներուն 50 տոկոսը կը յայտնուի ժառանգական ձեւով, որ ընդոծին congenital եւ ծինային genetic է: Անիկա կը ժառանգուի շատ հաւանաբար մարմնատիրական ժառանգականութեամբ autosomal dominant: Երբ ծնողներէն մէկը ունի հիւանդութիւնը, անոր զաւակներուն 25 տոկոսը շատ հաւանաբար ունենայ հիւանդութիւնը. իսկ երբ ծնողներէն երկուքը ունին, այդ պարագային անոնց զաւակներուն 50 տոկոսը շատ հաւանաբար ունենայ հիւանդութիւնը:

Ընդոծին ականջապնդագարութիւնը կը յայտնուի կանուխ տարիքէն եւ կը բացայայտուի երիտասարդ տարիքին: Ոչ-ժառանգական ականջապնդագարութեան ախտապատճառը անորոշ է: Անիկա կը յայտնուի երիտասարդ տարիքին: Ականջապնդագարութեան լսողութեան տկարացումը կընթանայ շատ դանդաղ եւ յարաճուն progressive ձեւով: Երկու ականջներն ալ կախտահարուին, բայց ոչ միասին՝ նախ մէկ ականջը, եւ տարիներ ետք՝ երկրորդ ականջը: Լսողութեան տկարացումի աստիճանը կախեալ է ասպանդակի պնդագարութեան տարողութենէն:                                     

3. Ախտանշան/Ախտաճանաչում

Ականջապնդագարութեան միակ ախտանշանը մեղմ-տկար ձայները լսելու դժուարութիւնն է: Լսողութեան տկարացումին կրնայ ուղեկցիլ նաեւ ականջաբզզիւն tinnitus: Այս հիւանդութեան ախտաճանաչումը կը կատարուի լսելաչափով audiometer: Ականջապնդագարութեան լսողութեան տկարացումը կը բարելաւուի երկու դարմանամիջոցներով.

  • Լսողութեան օժանդակ սարքի hearing aid մը գործածութեամբ: Այս պարագային լսողութիւնը կը բարելաւուի այնքան ատեն որ գործիքը կը գործածուի: Այս գործիքը կը տրամադրուի մասնագէտ ականջաբուժի մը կողմէ: Կան զանազան տեսակի լսողութեան օժանդակ սարքեր: Յաճախ հիւանդներուն կը յանձնարարուի գործածել կրածին calcium, ֆլորին florine եւ D կենսանիւթ, սակայն ասոնց օգտակարութիւնը չէ փաստուած
  • Վիրաբուժական գործողութեամբ, մը որ կը կոչուի ասպադակահատում stapedectomy: Մասնագէտ վիրաբուժը տեղային զգայազրկումով եւ մանրադիտակի microscope օգնութեամբ մասամբ կը բանայ ականջաթմբուկը, կանջատէ ասպանդակը սալէն եւ ձուաձեւ պատուհանէն ու կարտահանէ զայն: Ապա անոր տեղ կը զետեղէ արուեստական մետաղային կամ կերպնկալ ցպիկ մը, որ կը միացնէ սալը ձուաձեւ պատուհանին: Այս գործողութենէն անմիջապէս ետք հիւանդը կը վերագտնէ իր կորսնցուցած լսողութեան մեծ մասը, սակայն ականջաբզզիւնը ընդհանրապէս կը մնան անփոփոխ: Յետ գործողութեան հիւանդը կրնայ ունենալ գլխապտոյտ, մարմնական անհաւասարակշռութիւն եւ համի զգացողութեան խանգարում: Այս գործողութիւնը նուրբ միջոցառում մըն է եւ պէտք է կատարուի մասնագէտ բժիշկի մը կողմէ: Գործողութեան յաջորդող օրերուն հիւանդը ուշադրութիւն պէտք է ընէ հետեւեալ ցուցմունքներուն՝ քնանալ կողմնակի առողջ ականջին վրայ, շատ չխնչել, հարբուխ չըլլալ, գլխու ուժգին շարժումներ չընել, չծռիլ դէպի յառաջ, ծանր առարկաներ չշալկել, փորի պնդութիւն չունենալ, չլողալ, չսուզուիլ, օդանաւով չճամբորդել, լեռ չմագլցիլ եւ գործածել հակամանրէական դեղեր: Այս գործողութեան միակ բարդութիւնը լսողութեան ամբողջական կորուստն է, սակայն անիկա շատ հազուագիւտ է