Back

ⓘ Ականջ
                                               

Ականջապնդագարութիւն

Ականջապնդագարութիւնը ականջի հիւանդութիւն մըն է, որ կը յատկանշուի լսողութեան տկարացումով: Բնական լսողութիւն ունենալու համար պէտք է ունենանք ականջի բնական ձեւով գործող արտաքին, միջին եւ ներքին բաժիններ, առանց որեւէ ձայնի փոխանցման եւ ընկալաման արգելքներու, ինչպէս նաեւ բնական ուղեղային կառուցուածք եւ գործելակերպ: Oto հայերէնով կը նշանակէ ականջ-ունկ, իսկ sclerosis՝ ոսկորի պնդագարութիւն կամ կարծրախտ: Հետեւաբար, Otosclerosis հայերէնով կը նշանակէ ականջապնդագարութիւն-ականջակարծրախտ կամ ունկապնդագարութիւն-ունկակարծրախտ: Պնդագարութիւն ըսելով կը հասկնանք նոր եւ անբնական ոսկորի կազմաւորում: Պնդագարութ ...

                                               

Միջին Ականջի Հիւանդութիւններ

Միջին ականջի բորբոքումներ Միջին ականջի կամ թմբկախոռոչի բորբոքումը կը պատահի որեւէ տարիքի, բայց եւ այնպէս ան շատ աւելի տարածուած է երեխաներու մօտ։ Հիւանդութեան ախտապատճառը լսափողի, քիթի եւ քթաըմբանի վատառողջ վիճակն է, ինչպէս նաեւ մանկական ժահրային տարբեր հիւանդութիւնները։ Քիթի, քթաըմբանի եւ լսափողի մանրէական բորբոքումները տարածուելով միջին ականջ՝ կը յառաջացնեն թմփկախոռոչի բորբոքում։ Մանկական ժահրային հիւանդութիւններուն մեծամասնութիւնը կը հարուածեն մանուկներուն միջին ականջը եւ կը յառաջացնեն միջին ականջի ժահրային բորբոքում։ Որեւէ հիւանդագին կացութիւն եւ կամ երեւոյթ, որ կը տեսնուի քիթի եւ քթաը ...

                                               

Տապկուած հաց

Բաննոկ, հնդկական խոհանոցի ազգային ուտեստ, այժմ լայնօրէն տարածուած ԱՄՆ-ի հնդկացիական ցեղերու շրջանին մէջ: Կը ներկայացնէ դրոժային խմորի տափակ կտոր ՝ իւղի կամ ճարպի մէջ տապկուած կամ բոված: Որպէս խաւարտ՝ տապկուած հացի վրայ սովորաբար կը դրուին բակլաներ, տապկուած միսի խճողակ կամ մանր կտրտած պանիր: Տապկուած հացը՝ այդպիսի խաւարտի հետ միասին, յայտնի է որպէս "հնդկական տակօ" կամ "նաւահօ-տակօ": Տապկուած հացը, որ կը մատուցուի քաղցր խաւարտով, օրինակ՝ մեղրապատ կամ շաքարի փոշի ցանած, տիպիկ ամերիկեան ուտեստ է՝ յայտնի որպէս "Փիղի ականջ": Տապկուած հացը պաշտամունքային դարձած է ԱՄՆ-ի հնդկիկներու մշակոյթին մէջ: ...

                                               

Ականջաբզզիւն

Ականջաբզզիւնը ականջին մէջ կամ ականջին շուրջը լսուած ձայն մըն է: Tinnitus բառը կու գայ լատիներէն, tinire բառէն, որ կը նշանակէ՝ զանգել: Ականջաբզզիւնը հիւանդութիւն մը չէ, այլ ան ախտանշանն է շատ մը հիւանդագին երեւոյթներու եւ ան կրնայ ըլլալ առաջին եւ միակ ախտանշանը վտանգաւոր եւ լուրջ հիւանդութեան մը: Ան յաճախ անբաժան մէկ ընկերն է լսողութեան տկարութեան եւ գլխապտոյտին:

Ականջ
                                     

ⓘ Ականջ

Ականջը, լսողութեան եւ հաւասարակշռութեան օրկանն է որուն միջոցով կընկալուին ձայնային ազդանշանները եւ այնպիսի գրգիռներ, որոնք կառաջանան մարմնի դիրքի փոփոխութեան ժամանակ։ Կաթնասուններու ականջներու կառուցուածքը գրեթէ միանման է։ Չնայած սողունները, երկկէնցաղները եւ թռչունները նոյնպէս օժտուած են գէրազանց լսողութեամբ, սակայն անոնց լսողութեան օրկաններու կառուցուածքը տարբեր է։ Որոշ միջատներու լսողութեան օրկանները տեղադրուած են մարմնի կամ վերջոյթներու վրայ։

                                     

1. Լսողութեան Նշանակութիւնը

Լսողութիւնը կարեւոր դեր ունի մարդու կեանքին մէջ։ Լսողութիւնը եւ խօսքը կը կազմէն մարդոց փոխյարաբերութիւններու հիմքը, առանց անոնց անհնար կըլլայ հաղորդակցիլը աշխատանքային գործունէութեան ընթացքին եւ հասարակական կեանքին։ Լսողութեամբ մարդն կընկալէ տարբեր ձայներ, որոնք կազդարարէն շրջապատող միջավայրի կատարուող իրադարձութիւնները. անտառի խշշոցը, ծովի ձայնը, թռչուններու դայլայլը, եւ աշխարհի մասին մեր ընկալումը կը դառնայ աւելի պարզ եւ հարուստ։

                                     

2. Մասերը

Ականջը կազմուած է երեք բաժիններէ՝ արտաքին, միջին եւ ներքին:

Արտաքին ականջը

Արտաքին ականջը կազմուած է ականջակոնքէ-ականջախեցէ pinna եւ արտաքին անցուղի-ցնցուղէ external canal, որ կը վերջանայ բարակ եւ մասամբ թափանցիկ թմբկաթաղանթով ear drum.:

                                     

2.1. Մասերը Արտաքին ականջը

Արտաքին ականջը կազմուած է ականջակոնքէ-ականջախեցէ pinna եւ արտաքին անցուղի-ցնցուղէ external canal, որ կը վերջանայ բարակ եւ մասամբ թափանցիկ թմբկաթաղանթով ear drum.:

                                     

2.2. Մասերը Ներքին ականջը

Ներքին ականջը բարդ կառուցուածք մըն է եւ անոր համար կը կոչուի բաւիղ labyrinth: Ներքին ականջը կազմուած է անդաստակէ vestibule, խխունջէ cochlea եւ երեք կիսաբոլոր խողովակներէ semicircular canals: Խխունջը ինքն իր վրայ պարուրուած է 2.5 անգամ: Անոր մէջ կը գտնուի լսողութեան Քորթեան օրկանը organ of Corti, որ ծածկուած է տարբեր երկարութեամբ եւ հաստութեամբ շուրջ 30.000 լարերով, որոնց վրայ կը գտնուին ձայնազգաց թելանման մազային եւ յենարան բջիջները: Այս բջիջներուն միացումով կը կազմուին լսողութեան ջղային թելիկները, որոնց միացումով կը կազմուի լսողութեան ջիղը: Բարձր ձայները կ՛ընկալուին խխունջի յատակի լայն բաժինին կողմէ, իսկ մեղմ ձայները կ՛ընկալուին խխունջին գագաթի բաժինին կողմէ: Կիսաբոլոր խողովակներուն մէջ զետեղուած են թելանման բջիջներ, որոնք մարմինի շարժումի ուղղութիւնը եւ արագութիւնը փոխուելու միջոցին կը գրգռուին: Ասոնք հաւասարակշռութեան ջիղի սկզբնական բջիջներ են:

                                     

3. Յաւելեալ

Ականջի արտաքին եւ միջին բաժինները ձայն հաղորդող մասերն են, իսկ ներքին բաժինը՝ ձայն ընկալող մասն է: Արտաքին աշխարհէն թմբկաթաղանթին հասնող ձայնալիքները, այլ խօսքով՝ ձայնային ուժը կը փոխուի մեքենական ուժի. թմբկաթաղանթը կը շարժի, իր հետ շարժելով երեք ոսկրիկներու շղթան: Ասպանդակը կը խրուի ձուաձեւ պատուհանին մէջ եւ կը փոխանցէ հնչիւնը ներքին ականջ, ուր շարժումի կ՛ենթարկուին լսողութեան ջիղի յենարան եւ մազային բջիջները: Հոս է, որ մեքենական ոյժը կը փոխուի ելեկտրական ոյժի եւ ձայնալիքները իբրեւ ելեկտրական ոյժ կ՛ուղղուին դէպի ուղեղ, ուր լսողութիւնը կը մեկնաբանուի առողջ ուղեղաբջիջներու կողմէ: Բնական լսողութիւն ունենալու համար պէտք է ունենանք ականջի բնական ձեւով գործող արտաքին, միջին եւ ներքին բաժիններ, առանց որեւէ ձայնի փոխանցման եւ ընկալաման արգելքներու, ինչպէս նաեւ բնական ուղեղային կառուցուածք եւ գործելակերպ: