Back

ⓘ Ածանցաւոր բառեր
                                     

ⓘ Ածանցաւոր բառեր

Ածանց կը կոչուի այն մասնիկը, որ կը դրուելով բառի մը կամ արմատի մը վրայ ՝ ուրիշ իմաստով նոր բառ մը կը կազմէ անոնցմէ։ Ուստի ածանցները երկու տեսակ են՝ նախածանցներ եւ վերջածանցներ։ Իսկ Ածանց ունեցող բառերը կը կոչուին՝ ածանցաւոր բառեր ։

"Արան" մասնիկը դնելով դաս, վարժ, սառն արմատներուն վերջը կը ստանանք դասարան, վարժարան, սառնարան ածանցաւոր բառերը։ "Ան" մասնիկը աւելցնելով տուն, գիր, երեւոյթ, հեռանկար արմատներուն կամ բառերուն սկիզբը կը կազմենք անտուն, անգին, աներեւոյթ, անհեռանկար ածանցաւոր բառեր։

Ինչպէս վերի օրինակներուն մէջ կը տեսնենք, ածանցները կամ բառի մասնիկները կրնան դրուիլ թէ՛ արմատի, թէ՛ անծանցաւոր երեւոյթ եւ թէ բարդ բառերուն հեռանկար վրայ։

                                     
  • ազդեցութեամբ Ան քերականական եւ շարահւիսական կանոններ որդեգրած է բարդ եւ ածանցաւոր բառեր նախադաս եւ յետադաս մասնիկներու յաւելումով իրեն կը վերագրուի Սուրբ
  • արեւմտահայերէնին բնորոշ բառեր Արեւելահայ - արեւմտահայ յամանուն եւ բազմիմաստ բառեր Բառակազմական տարբեր բաղադրիչներով կազմուած բառեր Հայերէն բառեր օտար բառերու դիմաց