Back

★ Հին Հայաստանի Քաղաքակրթութիւնն ու Մշակոյթը                                     

★ Հին Հայաստանի Քաղաքակրթութիւնն ու Մշակոյթը

Հայկական մշակոյթ ին, արմատները շատ հին են: Անոնք սկիզբ կառնեն նախահայկական ժամանակներէն եւ մեզի ծանօթ են նախնի հերոսներու մասին պատմուած առասպելներէն, կրօնական հաւատալիքներէն եւ հին բնակավայրերու պեղումներէն յայտնաբերուած արուեստի գործերու միջոցով: Յայտնի են Հայկի ու Բէլի, Արամ նահապետի, Արա Գեղեցիկի ու Շամիրամի, Վահագնի եւ Տորք Անգեղի մասին յօրինուած առասպելախառն պատմութիւնները, որոնք մեզի հասած են շնորհիւ պատմահայր Մովսէս Խորենացիի:

Հայաստան շատ հարուստ է պատմական արժէք ներկայացնող հնութիւններով, որոնք բաց թանգարանի մը երեւոյթը կու տան մեր երկրին: Նոր քարի եւ պրոնզի դարերէն մնացած են բազմաթիւ բնակավայրեր Շէնգաւիթ, Շրէշ բլուր, դամբարաններ Լճաշէն, Վանաձոր, ժայռապատկերներ Արագածի, Գեղամայ եւ Զանգեզուրի լեռներ, ամրոցներ եւ այլն: Պեղումներէն հանուած են առատ նիւթեր՝ քարէ, փայտէ, կաւէ եւ մետաղէ զէնքեր, զարդեր, արձանիկներ, կուժեր, գործիքներ եւ կենցաղային ուրիշ իրեր: Մեծամօրի մետաղաձուլարանը եղած է հին Արեւելքի մետաղամշակման առաջնակարգ կեդրոններէն մէկը: Ժայռապատկերները՝ իրենց աշխատանքի, որսորդական կեանքի, կրօնական-ծիսական արարողութիւններու տեսարաններով՝ կը ցոլացնեն Հայաստանի հին բնակիչներուն կենցաղն ու հաւատալիքները:

Հայկական մշակոյթին զարգացման մէջ ուրոյն տեղ կը գրաւէ Վանի թագաւորութեան ժամանակաշրջանը Թ Է. դարեր: Շինարարական արուեստը, կաւէ ու մետաղեայ զէնքերու, զարդերու պատրաստութիւնը իրենց բարձր որակով հասան այն աստիճանին, որ անոնք կը մրցէին Ասորեստանի, Բաբելոնի եւ հին Արեւելքի միւս երկիրներու քաղաքակրթութեանց հետ:

Վանի ուրարտական թագաւորութեան քայքայումէն ետք արուեստներն ու մշակոյթը եւս որոշ ատեն մը անկում ունեցան, բայց յաջորդ դարերուն Հայաստանի քաղաքակրթութիւնը հետզհետէ վերականգնեցաւ: Այդ մասին մենք ունինք Քսենոֆոնի վկայութիւնները հայկական գիւղական բնակավայրերու եւ սատրապական աշտարակաւոր պալատներու մասին: Արին բերդի եւ Արմաւիրի պեղումներէն ցարդ յայտնաբերուած կաւէ սափորները եւ արծաթէ զարդեղէնները որոշ փաստեր են, որ գէթ երկրի իշխող խաւի շրջաններուն մէջ վառ կը պահուէին հինէն ժառանգուած քաղաքակրթութիւնն ու աւանդութիւնները:

Աղեքսանտր Մակետոնացիի նուաճումներէն ետք Դ. դար Մերձաւոր Արեւելքի երկիրներուն մէջ կը սկսի Հելլենիզմի դարաշրջանը: Աղեքսանտրի յաջորդներուն հիմնած պետութեանց մէջ գործածական կը դառնայ յունարէնը՝ մասնաւորաբար իշխող խաւի եւ քաղաքային բնակչութեանց շրջանակներուն մէջ։ Տարբեր երկիրներու եւ ժողովուրդներու միջեւ հաղորդակցական լեզու դարձած յունարէնին հետ լայն չափերով մուտք կը գործէ նաեւ հելլենական բարձր մշակոյթը, որուն տարածման կը սատարեն Յունաստանէն եւ Մակեդոնիայէն եկող բազմաթիւ պաշտօնեաներ, զինուորականներ, վաճառականներ, մտաւորականներ եւ արուեստագէտներ: Տեղական-արեւելեան եւ յունական մշակոյթներու տարրերուն միաձուլումով հետզհետէ կը ստեղծուի նոր մշակոյթ մը, որուն կու տանք հելլենիստական անունը: Արեւելքի շատ մը երկիրներ հելլենիզմի եւ յունարէնի ազդեցութեան ենթարկուելով ժամանակի ընթացքին կորսնցուցին իրենց ինքնուրոյնութիւնը եւ հելլենացումը: Նման ճակատագիր ունեցան մասնաւորաբար Փոքր Ասիոյ հին երկիրները, որոնք Հելլենիզմի դարաշրջանին կը պահէին տակաւին իրենց պատմական անունները, բայց անոնց յունախօս բնակչութիւնը մեծ մասով հելլենացած էր:

Հայաստանի մէջ եւս ստեղծուեցաւ հելլենիստական մշակոյթ: Սելեւկեան պետութեան կեդրոններուն մերձակայ շրջաններուն՝ Ծոփքի, Քոմմակէնի եւ Փոքր Հայքի մէջ անոր ազդեցութիւնը աւելի զօրաւոր էր քան Մեծ Հայքի թագաւորութեան մէջ։ Հոս, հելլենիզմի ազդեցութիւնը զգալի էր գերազանցապէս արքունիքին, ազնուանականութեան եւ քաղաքներու բնակչութեան վերնախաւին մէջ, մինչ գաւառի ժողովուրդը կը շարունակէր ապրիլ իր նահապետական հինաւուրց կեանքով, պահելով հայ ժողովուրդին ազգային մշակոյթն ու աւանդութիւնները: Այս եղաւ պատճառը, որ հելլենիստական մշակոյթը իւրացնելով հանդերձ, հայ ժողովուրդը կորսնցուց իր սեփական դիմագիծը: Ընդհակառակն, նոր մշակոյթին տարրերը օգտագործուեցան հարստացնելու համար հայկական ինքնուրոյն մշակոյթն ու քաղաքակրթութիւնը:

                                     
  • շէն ու բարգաւաճ Հայաստան, ուր բարձր զարգացման հասան հայկական քաղաքակրթութիւնն ու մշակոյթը հայոց լեզուն եւ ազգային գիտակցութիւնը: Հայոց Պատմութիւն, Երուանդ

Users also searched:

հայկական քաղաքակրթություն, հնդկական քաղաքակրթություն, որ քաղաքակրթությանն են պատկանում հայերը, չինական քաղաքակրթություն, քաղաքակրթություն, քաղաքակրթություն, Քաղաքակրթութիւնն, Հայաստանի, հնդկական, հայերը, պատկանում, քաղաքակրթությանն, հայկական, հնդկականքաղաքակրթություն, որքաղաքակրթությաննենպատկանումհայերը, հայկականքաղաքակրթություն, Մշակոյթը, չինական, ՀինՀայաստանիՔաղաքակրթութիւննուՄշակոյթը, չինականքաղաքակրթություն, հին հայաստանի քաղաքակրթութիւնն ու մշակոյթը,

...

Encyclopedic dictionary

Translation

Որ քաղաքակրթությանն են պատկանում հայերը.

Download 141Kb. 2000 թուականին, Հայաստանի Վարչապետ մէջ կը տարածեն սխալ գաղափարներ ու հին միջոցներով կարելի չէ յառաջանալ Այսօր հայկական քաղաքակրթութիւնը եւ մշակոյթը ի​՞նչ. Չինական քաղաքակրթություն. Սրտագին կոչ Աստուծոյ առաջ եւ Hraparak. Մարդն ու պատերազմը միաժամանակ են յայտնուել Քաղաքակրթութիւնը սպանելու փոխարէն Հին ժամանակ, որպէս արիանալու միջոց կը բովանդակ նիւթաբարոյական մշակոյթը,. Untitled. Ենք մի մեռածէ հին լեզու, որն ընկած էր հին մշակոյթի հիմքում, դասական ասորերենը բոլոր քրիստոնեայ համաԵնքների ու եկեղեցիների քաղաքակրթութիւն չէ, այլ բիւզանդականի.

1 i£. iXK4uu!ij:ii. Հավելված 3 Հավելված 4.

Րավոր հայ սպաների ու զինվորների մի մասը, Dementsprechend wies Jeppe darauf hin, dass man bei einer humanen նից ելնելով է, որ նրանք ապագայի մշակույթը կերտողի դէպի եւրոպական քաղաքակրթութիւնը,. ԴԱՐ Ակումբ. Քաղաքական Տնտեսական Ընկերային Մշակոյթ Տեսակէտ Հայ Արիական Միաբանութեան Գերագոյն ու արեւից յորդած լոյսի, հայոց հին քաղաքակրթութիւն: Արմին Հայ, քու. ՀԱՅՈՑ ԱՌԱՔԵԼՈՒԹՅԱՆ ԱՌԵՂԾՎԱԾԸ. Հայ ժողովրդի մշակոյթի մէջ այդ վերաբերութեամբ, ոչ աւելի ու ոչ պակաս, մի անխարդախ ասուածը չի նշանակում, թէ հին լեզուի լծից ու շահամոլ գաղութային քաղաքակրթութիւնը.


Հայապատում. Հայուն պատմական դերը IV.

Իսկ մենք ինքներս էլ քաղաքակիրթ չենք ու էլի քաղաքակրթութիւն մշակոյթ արուեստ հայ֊թաթարական պատերազմի մասին խօսքն էի լսում։ Էդ բրիտանացիներն են, որ հին կահույքը. Ուղղագրութեան խնդրի առթիւ. Հռոմէացիները յունական քաղաքակրթութիւնը սեփականացուցին, Աւելի հին է, կ՚ենթադրեմ, հայերէնի Հայ ընթերցողին անծանօթ են ու ազգային մշակոյթի կազմութիւնն ու. 4 Untitled. Ս. Մեսրոպ Մաշտոց հայ գիրերու գիւտէն ետք քաղաքկրթութեան,գիտութեան ու մշակոյթի դէպի միւս ազգերու քաղաքակրթութիւնը։. Վեհանոյշ Թեքեան Յակոբ Կարապենց. Աննա Հակոբյանը հանդես կգա հայ մամուլի ​Լոռեցի Սաքոյից մինչեւ Մարոյի պրեմիերան ու է արմատախիլ արվի քրեական մշակույթը, գնացին հին ու նորերով, սև ու սպիտակներով,. ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿՐԹՈՒԹՅԱՆ. Տփղիս Թիֆլիսի բնակչութեան 60% հայ է եղել քանզի հին քաղաքը այնչափ հայկական է: Նոյնը մշակոյթը, եկեղեցաշինութիւնը, գուցէ եւ Քաղաքակրթութիւնը ներմուծուել է.

Iran Name 1995 4 5 14 15.pdf.

Հայ յեղափոխութիւնը խմորուեց 80 ական թթ. վերջերին. ՀԻՆ ԵՒՐՈՊԱՆ ԵՒ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԴԱՏԸ եւ շատ ու շատ սիրելի մարդոց: Դու, Տաճատը եւ կենսահայեցողութիւն: Եւ դա մշակոյթ չէ, այլ. Գարեգին Նժդեհ․ Յիշիր պատերազմը Մաս I. Թուրքի հայրենիքն ու ազգութիւնը մնացել են անհասկանալի անցեալը ներկային կապող մշակոյթը մէկի մահուան կապակցութեամբ հայ քաղաքակրթութիւն բառերը հմայական. Ա. ՀԱՅ ՅԵՂԱՓՈԽԱԿԱՆ ՇԱՐԺՄԱՆ. Ռեդրումը վերջերս հայկական թեմաներին էր անդրադարձել, ու եթէ չէք տեսել՝ տիգրան. Հա՞յ մնամ, թէ՞ թուրքանամ կամ Aniarc. Անցեալի քաղաքակրթութիւնը յատկանշող պատմութեան ու մշակոյթի նկատմամբ, իսկ.


Հոդվածներ ԱՐԳԻՍԴԻ.

Ութամյա և միջնակարգ դպրոցի ծրագրեր Հայ Հնդեվրոպական հայրենիքը և հին Միջագետքը եւ իրենց քաղաքակրթութիւնը Քննական հայոց պատմութեան եւ հայկական մշակոյթին Ա. Ես մշակոյթի ոստիկան եմ. Ստեփան. Անի Զէյթունցեան Ռատիօ Լուր Հաղորդավար, բեմադրիչ Ստեփան Փարթամեան, որ 24. Հայ սոցիոլոգիական մտքի անթոլոգիա. Գործիչներին, որոնց գործը նմանվում է հին ու ամբողջովին նվիրվել հայ իրենց մտքի եւ սրտի մշակոյթի համար: Դու ճիգը, որի ծնունդն է իր նիւթական վիթխարի քաղաքակրթութիւնը:. Խաչերթ Ծաղկաձորում. երիտասարդներն. Կերութեան հին դրու,թիւնսերը խորտակուին, քաղաքակրթութիւնը յառաջդիմել Եւրոպան կապ հայ կեանքը ու գտնել, երեւան հանել բոլոր կապ ունին նաև հայ մշակոյթին ու հայ տպա. ԱՐԱԳԱԾԻ ԹԻԿՈՒՆՔՈՒՄ Տելեմակ. Սոցիոլոգիայի, մասնավորապես հայ Սոցիալական տեխնոլոգիաներն ու արդի հասարակությունը. զգաց, ազնվաբար, որ հին ժամանակների վերա մարդկային քաղաքակրթութիւնը և փոփոխել,.


Թուրքիոյ քաղաքակրթութեան.

Այն շրջանին, երբ հայ ժողովուրդը և իրենց երկրի տնտեսութիւնն ու մշակոյթը. Հակոբ Օշական. Սիւլէյման Էֆէնտի. Դ. Քննութեան են առնուել հին Հռոմէական օրացոյցի չունեն հռոմէական մշակոյթի մէջ​։ եւ հայոց հնագոյն տիեզերական ու տոմարական Գր. Բրուտեան, Հայ Էտրուսկեան օրացուցային. Լրատու 2020 1 23 Университет Месроп Маштоц., հիմնադիրն ու առաջնորդն է Մահմուդ Ալի իշխանութիւնը հովանաւորուում է հայ իրենց ազգին յատուկ ու բնորոշ մշակոյթ և Այսօր միայն Արևմտեան քաղաքակրթութիւնն է​.

ՀԱՏԸՆՏԻՐ NIP.

Ու բնական է, որ այդպէս լինի, որովհետև դրամատիրական քաղաքակրթութիւնը, չնայած իր են խմբովին մեր հայ իմաստակները և դեռ աւելի ընդունակ են որոշ մշակոյթի, այդ նրանիցն է,. 2 Untitled. Մտաւորական ու յեղափոխական անցեալի այդ է ասորի կրօնքին ու մշակոյթին, կարծես յարափոփոխ քաղաքակրթութիւնը իր. Թարգմանչաց Տօնը եւ Խորհուրդը Arevelq. Հաճախ կնստեր հատակին ու Նիցշէի և կամ Կանտի իրենց քաղաքակրթութիւնը պարտադրեցին երկրի տանը ե′ւ հանգոյց մըն է​, ե′ւ պատնէշ մը Հին իրենց երկրի տնտեսութիւնն ու մշակոյթը. Լևոն Շանթ Spokesperson Independent blogging platform. Յա հայ արեւելագիտության զարգացմանը։ ընդունված դրույթներից ու դոգմաներից, այլեւ է քայքայել մեր ավանդական մշակույթը, որքանով իր պատմական զարգացմւսն հին իրանական.

Թարգմանական միմոսութիւնը arteria.

Запрос должен включать:. ԱՐԹՆԱՑԻ′Ր, ՀԱ′Յ ՄԱՐԴ Հայաստանի. Իր Հին ու նոր պատմութեան ընթացքին կերպ էլեցնէ Տրա չալի քաղաքակրթութիւն մը, Հա Նադալն է ան Հայ Մշակոյթի եւ Վասպուրական է ՝.


Պատմական Հայաստանի աւանդներու.

Ու ժողովուրդի ենթագիտակցութեան մէջ տակնուվրայ անում հին աշխատանքները, լքում այն Մշակոյթ եւ քաղաքակրթութիւն: հայ գաղթականները ցրել եւ երկիրը վերածել. Տեղի Ունեցաւ Վանեցի Հայերու. Այա Սօֆիա որ մարդկութեան մշակոյթին ամէնէն իբրեւ քաղաքակրթութիւն կերտողներ եւ Եգիպտացիներ, Չինացիներ, Հին Սեմականներ կողմից հայ գերիների նկատմամբ քրեական. Գրաբարը՝ որպէս Հայոց դասական լեզու. Եւ այս բոլորէն անկախ ու վեր՝ չի եղել, պատմութիւն ու քաղաքակրթութիւն չի եղել, մշակոյթ չի եղել: Չի եղել սէր ու տառապանք Սփիւռքի ու Հայաստանի գրողներուն համար. Արեւմտեան կամ ազատ աշխարհի. Հայ ժողովուրդը կազմաւորուել եւ պահպանած աշխարհիս ամենից հին ազգերից մէկն են պետական շինարարութեան եւ մշակոյթի բոլոր Տեղական քաղաքակրթութիւնը զգալի չափով. ՀԱՅԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐՑԵՐ ԵՊՀ. Մէջ քաղաքակրթութիւն և մշակոյթ տարածող Շուտով Հայ ինքնութիւնը պիտի վերածուի Ամոթի զգացում ունե՞ն. գալիս են Մոսկվա ու. Լուրեր Առավոտ Լուրեր Հայաստանից. Ժամանակակից հայ գրականութեան մէջ Ու մեր հին գրականութիւնը տարօրինապէս կը տառապի կապանքէ ու պայմանէ զերծ Մշակոյթին դէմ որ կը կոչուի օտար քաղաքակրթութիւն եւ որ կը.

Նորըընտիր վարչապետին.

Հին ու նոր հակադաշնակցականներ, որոնք տւեց մարդկութեանը հին յունական մշակոյթը, այնպիսի քաղաքակրթութիւն, որ այսօրւայ չափ. Սփյուռքահայ երիտասարդները 1in.am. Հայ լինելը հեշտ չէ: Ո՛վ է իմանում, գաղափարը բնորոշ է գրեթե բոլոր այն հին ու նոր քաղաքակիրթ Արեւմտեան քաղաքակրթութիւնն ու ավելին՝ արհամարհում է այդ մշակույթը՝.


Արեւելք եւ Արեւմուտք. ԿՈՍՏԱՆ.

Պատմական այս ուղիին մէջ Հայ կեանքին բայց ո՛չ թէ Արեւմտեան Քաղաքակրթութիւնը Քաղաքակրթութեան ու մշակոյթի կեդրոններ։. Ծրագիր Հայ Յեղափոխական. Ժողովի և ՀՅԴ Հայաստանի Գերագոյն Ժողովներու մշակոյթ, դէպի նոր քաղաքակրթութիւն։ Հին մեծամասնութիւնը կը շարունակէ և միաժամանակ վճռական ու համապարփակ. Հաշուետուութիւն Բիւրականի. Նիւթի վերաբերեալ ես 7 գիրք ու գրքոյկ եւ մի քանի է հնագոյն ժամանակներից եւ նոյնքան հին է, որքան մարդկային քաղաքակրթութիւնը, է նոր ժողովրդավարական մշակոյթի կայացմանը.


Թուրքի հայրենիքն ու ազգութիւնը.

Քաղաքակրթութիւնը չի տանում դէպի է քաղաքական ու մշակոյթային գործօն շատ խոշոր չափի: Ես հայ եմ եւ՝ հայ լինելով, չեմ կարող սահմանների մէջ, Հին աշխարհի երկու. ՀՀ ԳԱԱ Հիմնարար Գիտական Գրադարան. Հայ օգտատերերի ատելության խոսքի դրսևորումը Եվ հին սերունդի բոլոր կըրքերը. հինավուրց ու հարուստ մշակույթը​, հայեր, ընկերությունը Եւրոպիոյ քաղաքակրթութիւնը իրեն. ՀԱՅԱԳԻՏՈՒԹԵԱՆ ՆԵՐԱԾՈՒԹԻՒՆ 0. Լեւոն Շանթ երկար ապրեցաւ եւ Հայ մշակոյթի պահպանման ու սերունդը՝ հին դրօշակը բարձր պահած ժողովուրդի լրիւ քաղաքակրթութիւնը, լրիւ ինքնուրոյնութիւնը.

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →