Back

ⓘ Բորակածնային Յօդատապ
Բորակածնային Յօդատապ
                                     

ⓘ Բորակածնային Յօդատապ

Բորակածնային Յօդատապ ը կամ Gout-ը յօդաբորբի ընտանիքին մաս կը կազմէ, որ կը յառաջանայ բորակածնային թթուի-միզաթթուի յօդին մէջ դիտաւորումով: Այս մէկը նախ կը սկսի մէկ յօդի մէջ եւ ապա ժամանակի ընթացքին կրնայ հասնիլ նաեւ այլ յօդերու: Բորակածնային յօդատապը ընդհանրապէս կը յայտնուի մարմնի պզտիկ յօդերու մէջ, եւ հատկապէս՝ ոտքին բթամատին մէջ:

Բորակածնային յօդատապը 50 տարեկանէն առաջ աւելի յաճախ կը յայտնուի տղամարդոց մօտ, իսկ 50 տարեկանէն ետք՝ կիներու մօտ:

                                     

1. Ախտապատճառներ

Հիմնական Ախտապատճառներ

Բորակածնային յօդատապի հիմնական պատճառը բորոկածնային թթուի բարձրացումն է արեան մէջ, եւ այս մէկը տեղի կ՛ունենայ երկու հիմնական պատճառներու հետեւանքով.

 • Բորակածնային թթուի առատ արտադրութիւն մարմինին կողմէ.
 • Բորակածնային թթուի նուազ արտաթորում երիկամներու կողմէ եւ հետեւաբար անոր կուտակումը արեան մէջ: Այս կը պատահի երիկամներու անբնական աշխատանքով.

Երկրորդական Ախտապատճառներ

Գոյութիւն ունի երկրորդական պատճառներ եւս, որոնք կը բարդացնեն բորակածնային յօդատապի իրավիճակը, եւ այդ պատճառով պատճառ կը դառնան անոր զարգացման: Այս ախտապատճառներէն են.

 • Չափազանց ալքոլի գործածութիւն
 • Միզամուղներ-Միզամղիչներ
 • Երիկամային Հիւանդութիւններ
 • Սպիտակարիւնութիւն
 • Շաքարախտ
 • Սակաւարիւնութիւն
 • Ջրանուազում
 • Գիրութիւն
 • Արեան Ճնշումի Բարձրացում
 • Արեան որոշ խլիրդներ
                                     

2. Ախտաբանական Փոփոխութիւններ

Բորակածնային յօդատապ տեղի կ՛ունենայ՝ երբ արեան բորակածնային թթուի թիւը կը բարձրանայ: Այս պարագային բոդակածնային թթուն կը խտանայ յօդերուն ձուսապատեանին մէջ եւ կը վերածուի բիւրեղներու crystal: Երբ այս բիւրեղները երկար ժամանակ կը մնան յօդերու մէջ՝ անոնք կը յառաջացնեն բորակածնային յօդակապ:

                                     

3. Ախտանշաններ

Ընդհանուր Ախտանշաններ

Բորակածնային յօդատապի ընդհանուր ախտանշաններն են հետեւեալները.

 • Շարժումի նուազում եւ անշարժութիւն
 • Յօդի ցաւ
 • Ուռեցք

Սուր Յօդաբորբի Ախտանշաններ

Բորակածնային յօդատապը նախ կը սկսի սուր յօդաբորբով, որուն ախտանշաններն են հետեւեալները.

 • Յօդի կարմրութիւն եւ տաքութիւն
 • Մարմնական մեղմ ջերմութիւն
 • Ընդհատական յօդացաւ, որ աւելի յաճախակիօրէն կը պատահի գիշերուան ժամերուն: Այս ցաւը կը նկարագրուի որպէս տրոփիչ եւ ճզմիչ

Այս ախտանշանները կը տեւեն մի քանի օրեր եւ ապա կը մեղմանան եւ կը զօրանան, եւ ի վերջոյ կը դառնան մնայուն հիւանդութիւն:

Մնայուն Ախտանշաններ

Բորակածնային յօդատապի մնայուն ախտանշաններն են հետեւեալները.

 • Ողկուռուցներու tophus յայտնաբերում յօդերու շուրջ
 • Մնայուն յօդացաւ
 • Յօդերու վնասում եւ շարժումի նուազում
 • Յօդերու ամբողջական անշարժութիւն

Մնայուն բորակածնային յօդատապի պարագային, ժամանակի ընթացքին երբ երիկամներուն մէջ կը բազմանան բորակածնային թթուները՝ ի յայտ կու գան բորակածնային քարեր, որոնք կրնան խցել միզափողը ureter եւ միզուկը urethra:                                     

4. Ախտաճանաչում

Բորակածնային յօդատապի ախտաճանաչումը կարելի է կատարել տարբեր միջոցներով, որոնցմէ են հետեւեալները.

 • Մէզի քննութիւն, որուն միջոցով կարելի է գիտնալ բորակածնային թթուի արտաթորման նուազումը
 • Արեան քննութիւն, բորակածնային թթուի բարձրացումով
 • Ձուսպապատեանային հեղուկի քննութիւն, ուր կը յայտնաբերուին բորակածնային թթուի բիւրեղները
 • Յօդերու յատուկ նկարումներ, որոնք յօդաբորբի ախտաբանական իրավիճակը կը յայտնաբերեն
                                     

5. Դարմանում

 • Պարզ եւ բարդ ցաւաբետ դեղեր օգտագործել, ինչպէս նաեւ Cortisone, Colchicine, բորակածնային թթուի արտադրութիւնը նուազեցնող եւ բորակածնային թթուի երիկամներէն արտաթորումը զարգացնող դեղեր.
 • Ալքոլ խմելէ հրաժարիլ.
 • Առողջ յատուկ սննդականոնի հետեւիլ, որ կ՛ըդգրկէ՝ քիչ միս ուտել, առատ ածխաջրատներ սպառել եւ առատ ջուր խմել: Հեռու մնալ երիկամ, ուղեղ, լեարդ, ծաղկակաղամբ եւ սունկ ուտելէ.
                                     

6. Արգելք Հանդիսանալ

Բորակածնային յօդատապի զարգացման կարելի է արգելք հանդիսանալ, ուշադիր ըլլալով հետեւեալ կէտերուն.

 • Վերոյիշեալ յատուկ սննդականոնին հետեւիլ, եւ մասնաւորապէս purine պարունակող ուտտելիքներէ հեռու մնալ
 • Ալքոլ խմելէ հրաժարիլ
 • Բորոկածնային թթուի արտադրութիւնը նուազեցնող եւ երիկամային արտաթորումը զարգացնող դեղեր խմել
 • Նիհարնալ՝ Գերերու պարագային
 • Առատ ջուր խմել