Back

ⓘ Զրապ թիւ




                                     

ⓘ Զրապ թիւ

Զրապ ՝ պարզ թիւ մըն է, որը կը ստացուի, երբ մեկ այլ պարզ թիւ կը գրուի շրջուած տեսքով Զրապներու յաջորդականութեան սկիզբն է՝ A006567 13, 17, 31, 37, 71, 73, 79, 97, 107, 113, 149, 157, 167, 179, 199, 311, 337, 347, 359, 389, 701, 709, 733, 739, 743, 751, 761, 769, 907, 937, 941, 953, 967, 971, 983, 991.

Նոյեմբեր 2009-ի դրութեամբ ամենամեծ զրապ թիւն է 10 10006 +941992101×10 4999 +1-ի, որ գտած է Jens Kruse Andersen-ը Նոյն սկզբունքով գոյութիւն ունի նաեւ "զրապասիկ" բառեզրը՝ կիսապարզ թիւերու համար:

                                     

1. Հայելու Յատկութիւններով Զրապներ

Կայ զրապներու x ենթաբազմութիւն հայելային x m -ին հետ, այնպէս, որ x -ը y րդ եւ x m -ը y m րդ պարզ թիւն է: Զորօրինակ, 73-ը 21 րդ պարզ թիւն է, անոր հայելային 37-ը 12 րդ պարզ թիւն է; 12-ը 21-ի հայելայինն է:

                                     
  • վաթսունեօթ կենտ եռանիշ բնական թիւ մըն է 166 - ի եւ 168 - ի միջեւ A000040 երեսունիններորդ պարզ թիւն է A006567 տասներեքերորդ զրապ թիւն է A007770 քսանեօթներորդ
  • երեսունմեկ կենտ երկնիշ բնական թիւ մըն է 30 - ի եւ 32 - ի միջեւ A000040 տասնմեկերորդ պարզ թիւն է A006567 երրորդ զրապ թիւն է A000668 Մերսէնի երրորդ

Users also searched:

...
...
...