Back

ⓘ 113 (թիւ)
                                     

ⓘ 113 (թիւ)

  • A006567 տասներորդ զրապ թիւն է
  • A005384 տասնմեկերորդ Սոֆի Ժերմէնի թիւն է 113×2+1=227-ը նոյնպէս պարզ թիւ է
  • 355/113-ը փի թիւի մօտաւոր արժէքն է
  • A000040 երեսուներորդ պարզ թիւն է