Back

ⓘ Ազարիա Նոր Ջուղայեցի
                                     

ⓘ Ազարիա Նոր Ջուղայեցի

Ազարիա Նոր Ջուղայեցի, վարդապետ եւ XVI դարու տոմարագէտ։ Դաւիթ եւ Մելքիսեդէք կաթողիկոսներու օրով ան կազմեց նոր եկեղեցական տոմար՝ նոր տարին որոշելով գարնանամուտին, այսինքն՝ Մարտ 21-ին։ Այս գործադրուեցաւ 1616 թուականէն սկսեալ ։

Ազարիա Նոր Ջուղայեցիի նոր տոմարը կը գործածուէր Նոր Ջուղայի հայոց մէջ եւ մինչեւ այսօրս իր հետքերը կը մնան։

Նոր Ջուղայեցիի տոմարին առաջին ամիսն էր Շամս, որուն 1-կը հաւասարէր Մարտ 21-ին։ Ամիսներուն անուններն էին.

 • Տամայ
 • Ղամար Նաթար
 • Ովտան
 • Աղամ
 • Թրիայ
 • Նիրհան
 • Արամ
 • Նախայ
 • Շպաթ
 • Աւելեաց
 • Շամս
 • Համերայ

Ամիսները ունէին 30-ական, օր ի բացառեալ Աւելեացը, որ 5 օր ունէր։