Back

ⓘ Գրիգոր Շէնեան
                                     

ⓘ Գրիգոր Շէնեան

Գրիգոր Շէնեան, Պէյրութ, Լիբանան - 6 Յունիս 2019, Լոս Անճելըս, Քալիֆորնիա, Ամերիկայի Միացեալ Նահանգներ), բուն մականունով՝ Կէօվշէնեան: "Նոր Կեանք" շաբաթաթերթի արտօնատէր եւ խմբագիր: Մատենաշարի հրատարակիչ եւ Ազգային հասարակական գործիչ:

                                     

1. Կենսագրութիւն

Գրիգոր Շէնեան, բուն մականունով՝ Կէօվշէնեան, ծնունդով ու կազմաւորումով լիբանանահայ էր։ Ծնած էր 30 Մարտ 1934-ին, Պէյրութ, Լիբանան։ Նախնական կրթութիւնը կը ստանայ Գարանթինայի Ազգային Մեսրոպեան վարժարանին մէջ։ Ապա կընդունուի Անթիլիասի դպրեվանքի ժառանգաւորաց բաժինը եւ կաւարտէ 1953-ին։ Կը հետեւի Ecole technique de commerce–ի գիշերային դասրնթացքներուն, կ՚աւարտէ 1955-ին։ 1957-1976 թուականներուն կաշխատի նախ Agent ապա unit manager- American Life Insurance Company–ի մէջ եւ 1973-1976 թուականներուն կը հանդիսանայ Լիբանանի թիւ 1 Insurance producer)։

Այդ օրերէն կը պահէր շատ հետաքրքրական յուշեր, որոնց մէկ մասը գրի առաւ հետագային ու լոյս ընծայեց իր թերթին մէջ։

1976-ին Լիբանանի քաղաքացիական պատերազմի բռնկումէն անմիջապէս ետք փոխադրուած էր Լոս Անճըլըս, ուր, 1981-ին, բաժնետէրերէն մին դարձեր էր "Նոր կեանք" շաբաթաթերթին, որ նորահիմն ու անկախ թերթ մըն էր հիմնադիրները՝ Վահան Ճանսըզեան եւ Աբօ Չափարեան։

                                     

2. Լրագրական մարզ

Լրագրական մարզի մէջ փորձառութիւն ձեռք բերած էր Պէյրութ՝ գործակցելով Սիմոն Սիմոնեանի "Սփիւռք" -ին, Տիգրան Թոսպաթի "Այգ" -ին, շրջան մըն ալ "Ազդակ" -ին։

Գրիգոր Շէնեան աշխատակցեր է "Նաիրի" 1955-1956, "Սփիւռք" 1960-1976, "Այգ" 1962-1964, "Ազդակ" 1970-1976 պարբերականներուն:

1976-1981 թուականներուն աշխատեր է "Ասպարեզ" օրաթերթի խմբագրութեան մէջ, 1981-1985 թուականներուն՝ "Նոր կեանք" հայերէն-անգլերէն շաբաթաթերթի խմբագիր ու բաժնեկից-հրատարակիչ, 1985 թուականէն՝ խմբագիր-հրատարակիչ:

1985-ին, միակ սեփականատէրը դառնալէ ետք թերթին, Գրիգոր Շէնեան յաջողեր էր զայն հասցնել բարգաւաճ հանգրուանի մը, իր շուրջ համախմբելով աշխատակիցներու շատ լայն ցանց մը։ Հոն էին փորձառու լրագրապետեր Տիգրան Ոսկունին ու Տիգրան Թոսպաթը, մտաւորականներ Բիւզանդ Եղիայեանն ու Մինաս Թէօլէօլեանը, Անդրանիկ Ծառուկեանն ու Թորգոմ Փոստաճեանը, Եզնիկ Բալիկ Բալայեան ն ու Մելքոն Ասլանեանը, Նահապետ Մելքոնեանն ու Թորոս Թորանեանը, Նուպար Չարխուտեանն ու Վարդան աւ. քհնյ. Տիւլկէրեանը, Պետրոս Հաճեանն ու Արա Պալիոզեանը, Հրանդ Աճէմեանն ու Սարգիս աւ. քհնյ. Անդրէասեանը, վեր. Մանասէ Շնորհօքեանն ու Կարպիս Գազանճեանը, Անգինէ Քէշիշեանն ու Անդրանիկ Սարեանը եւ դեռ մեծաթիւ այլ գրիչներ։ Այս անունները գրականաշունչ համով մթնոլորտ մը ստեղծեր էին թերթին մէջ ու զայն դարձուցեր էին հրապուրիչ հրատարակութիւն մը։

                                     

3. Հայրենակցական Միութեան ատենապետ եւ Լոս Անճելըսի Հայ Գրողներու միութեան հիմնադիր-փոխատենապետ

1991 թուականէն ի վեր Գրիգոր Շէնեան Լոս Անճելըսի Հայրենակցական միութիւններու միացեալ մարմինի ատենապետն էր։ 1993 թուականէն սկսեալ՝ Գրիգոր Շէնեան Լոս Անճելըսի Հայ գրողներու միութեան հիմնադիր-փոխատենապետն էր

                                     

4. Հրատարակութիւն

Իր թերթին կողքին՝ Գրիգոր Շէնեան հաստատեց մատենաշար մըն ալ ու հրատարակեց չորս տասնեակէ աւելի գիրքեր, որոնց շարքին՝ Լեւոն Շանթի երկերը։

Լոյս ընծայեց նաեւ ի՛ր գրչին պատկանող պատմուածքներու եւ յուշերու քանի մը հատորներ, որոնց մէջ առաւելաբար զգալի կը դառնայ Գրիգոր Շէնեանի երգիծական շունչը եւ դիւրասահ պարզունակ լեզուն։ Այդ շարքէն էին.

 • "Տիկինս ըսաւ թէ…" -ն 1991, "Անահիտ", 1991, 212 էջ,
 • "Ամուսինս ըսաւ թէ…" -ն 1993, Հրատ. Նոր Կեանք - թիւ 13 Լոս Անճելըս,
 • "Մայթերու վրայ" -ն 1994 Հրատ. "Սիփան" Պէյրութ,
 • "Մեր օրերուն հետ…" -ը 2005։ Մատենաշար Նոր Կեանք - թիւ 40

Առողջական եւ այլ պատճառներով՝ 2013-ի ամռան Գրիգոր Շէնեան վերջնականապէս դադրեցուց "Նոր կեանք" -ի հրատարակութիւնը։ Մինչ այդ՝ այս աշխարհէն հեռացեր էր իր թերթին երէց աշխատակիցներուն մեծ մասը ու այլեւս գրական ամայութիւն մը կը տիրէր իր շուրջ…։ Ի վերայ այսր ամենայնի, Շէնեան 2015-ին դժբախտութիւնը ունեցաւ կորսնցնելու նաեւ իր կողակիցը՝ Արշօն, որ լիապէս ստանձներ էր թերթին վարչական ծանր ու բազմադիմի հոգերը։                                     

5. Գրիգոր Շէնեան՝ Մեկենաս

Գէորգ Պետիկեանի "Պապիկը Կարդալ Չի Գիտեր" գիրքին մեկենասն է "Նոր Կեանք" շաբաթաթերթի արտօնատէր եւ խմբագիր Պրն. Գրիգոր Շէնեան 2015-ին:

ԵԶՆԻԿ ԲԱԼԻԿ ԲԱԼԱՅԵԱՆի "ԱՌԱԿՆԵՐ" գիրքին մեկենասն է "Նոր Կեանք" շաբաթաթերթի արտօնատէր եւ խմբագիր Պրն. Գրիգոր Շէնեան, նուիրելով այս հատորը իր հանգուցեալ տիկնոջ՝ Արշօ Շէնեանին, որ երկար տարիներ վարչական պատասխանատուն էր եղած էր այդ թերթին։ Այսօր Արշոն չկայ, "Նոր Կեանք" ը՝ նոյնպէս, սակայն Պրն. Շէնեան, որ անցեալին քաջալերած եւ միշտ տեղ տուած էր Եզնիկ Բալիկին առակներուն, այս հատորով 41-ի բարձրացուց "Նոր Կեանք" մատենաշարին թիւը։ Չորեքշաբթի, 20 Փետրուարին, 2019

                                     

6. Աղբիւրներ

 • Շէնեան 3000 Տոլար Կը Նուիրէ Սիսի Դատը Հետապնդելու Նպատակին
 • 1994 Մայթերու Վրայ- Գրիգոր Շէնեան
 • ՄԱՀԱԶԴ. ԳՐԻԳՈՐ ՇԷՆԵԱՆ
 • ով է. Հայեր. Կենսագրական հանրագիտարան, հատոր երկրորդ, Երևան, 2007, էջ 261
 • ՆՈՐ ԿԵԱՆՔ 27 ԴԵԿՏԵՐԲԵՐ 2001
 • Հայաստանի ամերիկեան համալսարանի 10-ամեակի ճաշկերոյթը եւ փրոթոգոլային խախտումներ Շէնեան, Գրիգոր
 • Պօղոս Գուբելեանի Նոր Վէպը` "Առաքելութիւն Ի Մարաշ, Ազգատոհմիս Գողգոթան" Գրախօսեց` ԳՐԻԳՈՐ ՇԷՆԵԱՆ
 • Գրիգոր Շէնեան
 • ԵԶՆԻԿ ԲԱԼԻԿԻ "ԱՌԱԿՆԵՐ" ՆՈՐԱՏԻՊԻՆ ԳԻՆԵՁՕՆԸ
 • "Պապիկը Կարդալ Չի Գիտեր" Գէորգ Պետիկեան, 2015
 • Տիկինս ըսաւ թէ.: Գրիգոր Շէնեան 1991 Լիբանան

Users also searched:

...
...
...