Back

ⓘ Ծիծեռնակ
                                     

ⓘ Ծիծեռնակ

Ծիծեռնակ, եռամսեայ երաժշտական հանդէս, որ հրատարակուած է Գահիրէի մէջ 2001-2008 թուականներուն` իբրեւ Ջահակիր շաբաթաթերթի յաւելուած։

Խմբագիր` Հայկ Աւագեան, տնօրէն` Մարտիրոս Պալաեան։

Նուիրուած է բացառապէս հայկական երաժշտութեան։ Հրատարակած է երաժշտական ուսումնասիրութիւններ, քննախօսականներ, գրախօսականներ, հրապարակումներ։ Արաբերէնէ հայերէն թարգմանած է հայ երաժշտութեան մասին յօդուածներ եւ ուսուսնասիրութիւններ։ Լոյս ընծայած է հայ երաժշտահաններու ստեղծագործութիւններ, ինչպէս նաեւ օտար երաժշտահաններու գործեր հայկական թեմաներով։

Լոյս տեսած է ընդամէնը 29 համար։

                                     

1. Բովանդակութիւն

բացի նշուածներէն, բոլոր յօդուածներուն եւ թարգմանութիւններուն հեղինակն է Հայկ Աւագեան

Գ. Տարի, Թիւ 4 12, Հոկտեմբեր 2003

1. "Երկու խօսք" ։

2. "Կատարողական արուեստը իբրեւ ընթացք եւ Արամ Խաչատրեանի քոնչերթոներուն կատարողական համեմատութեան հնարաւորութիւնները Շար. 1" ։

Դ. Տարի, Թիւ 1 13, Յունուար 2004

1. "Կատարողական արուեստը իբրեւ ընթացք եւ Արամ Խաչատրեանի քոնչերթոներուն կատարողական համեմատութեան հնարաւորութիւնները Շար. 2" ։

2. "Նկատուած վրիպակներ" ։

Դ. Տարի, Թիւ 2 14, Ապրիլ 2004

1. "Կատարողական արուեստը իբրեւ ընթացք եւ Արամ Խաչատրեանի քոնչերթոներուն կատարողական համեմատութեան հնարաւորութիւնները Վերջ 3" ։

                                     

1.1. Բովանդակութիւն Ա. Տարի, Թիւ 2, Ապրիլ 2001

1. "Գոհարիկ Ղազարոսեանի ստեղծագործական առանձնայատկութիւնները ըստ տպագրուած ստեղծագործութիւններուն" ։

2. ԵԳԻՊՏԱՑԻ ՄԱՍՆԱԳԷՏՆԵՐՈՒ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐ` ՆՈՒԻՐՈՒԱԾ ՀԱՅ ԵՐԱԺՇՏՈՒԹԵԱՆ

Բ Մոհամմէտ Րէֆաաթ Էլ-Իմամ, "Հայերը Եգիպտոսի մէջ, ԺԹ. Դար" ։

3. ՁԱՅՆԱՆԻՇԵՐՈՒ ԲԱԺԻՆ

"Գոհարիկ Ղազարոսեանի Choral "Հայր մեր" -ը" ։

"Հրանդ Քէշիշեանի Սգոյ Քայլերգ ը" ։

4. ՄԱՄՈՒԼԻ ՅԻՇՈՂՈՒԹԵՆԷՆ

Ս. Մ. Ծոցիկեան, "Պ. Սինանեանի նուագահանդէսը" ։

5. ՔՆՆԱԽՕՍԱԿԱՆ` ՀԻՆ ՈՒ ՆՈՐ ՁԱՅՆԱԳՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐՈՒ

"Սուրբ Ծննդեան երգեցողութիւնը Գահիրէի Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ եկեղեցիէն ներս" ։

6. ԳՐԱԽՕՍԱԿԱՆ

"Հայ յեղափոխական երգերուն տեղը հայ երաժշտութեան պատմութեան մէջ, հեղինակ` Գրիգոր Փիտէճեան" ։

                                     

1.2. Բովանդակութիւն Ա. Տարի, Թիւ 3, Յուլիս 2001

1. "Խորհրդահայ երաժշտահաններու դաշնակումներ հայկական հոգեւոր երգերու" ։

2. ԵԳԻՊՏԱՑԻ ՄԱՍՆԱԳԷՏՆԵՐՈՒ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐ` ՆՈՒԻՐՈՒԱԾ ՀԱՅ ԵՐԱԺՇՏՈՒԹԵԱՆ, Գ.

Ապտ Էլ-Համիտ Թաուֆիք Զաքի, "Եգիպտական երաժշտութեան դրօշակակիրները 150 տարուան ընթացքին" ։

Զէն Նասսար, "Եգիպտական մասնագիտացուած երաժշտութիւնը" ։

3. ՁԱՅՆԱՆԻՇԵՐՈՒ ԲԱԺԻՆ

"Տիգրան Զէյթունցեան, տարբեր ստեղծագործութիւններ" ։

"Ֆուատ Էլ-Զահէրի, Danse du Harem դաշնակի համար" ։

4. ՄԱՄՈՒԼԻ ՅԻՇՈՂՈՒԹԵՆԷՆ

"Գունոյի Ֆաուստ ը հայերէն լեզուով" ։

5. ՔՆՆԱԽՕՍԱԿԱՆ` ՀԻՆ ՈՒ ՆՈՐ ՁԱՅՆԱԳՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐՈՒ

"Անոյշ օփերային երկու ձայնագրութիւնները" ։

6. ԳՐԱԽՕՍԱԿԱՆ

"The New Grove Dicionary of Music and Musicians եւ The New Grove Dicionary of Opera".

                                     

1.3. Բովանդակութիւն Ա. Տարի, Թիւ 4, Հոկտեմբեր 2001

1. "Մեծավաստակ դաշնակահար եւ մանկավարժ Նուարդ Տամատեան" ։

2. ԵԳԻՊՏԱՑԻ ՄԱՍՆԱԳԷՏՆԵՐՈՒ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐ` ՆՈՒԻՐՈՒԱԾ ՀԱՅ ԵՐԱԺՇՏՈՒԹԵԱՆ

Դ Մոհամմէտ Րէֆաաթ Էլ-Իմամ, "Հայերը Եգիպտոսի մէջ, 1896-1961" ։

3. ՁԱՅՆԱՆԻՇԵՐՈՒ ԲԱԺԻՆ

"Տիգրան Չուհաճեան, Mazurka" ։

"Գալուստ Կոստանդեան, Սաթինիկ Սքօթի շ" ։

"Կոմիտաս Գէորգեան, Գովք հայ դպրոցի ն" ։

4. ՄԱՄՈՒԼԻ ՅԻՇՈՂՈՒԹԵՆԷՆ

Յ. Սեթեան, "Շահ-Մուրատեան" ։

5. ՔՆՆԱԽՕՍԱԿԱՆ` ՀԻՆ ՈՒ ՆՈՐ ՁԱՅՆԱԳՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐՈՒ

"Գոհարիկ Ղազարոսեան" ։

6. ԳՐԱԽՕՍԱԿԱՆ

"Հայ երգահանների խմբերգերի ընտրանի" ։

                                     

1.4. Բովանդակութիւն Բ. Տարի, Թիւ 1 5, Յունուար 2002

1. "Թէոդիկ, Ամէնուն Տարեցոյցը, երաժշտական մատենագիտութիւն" ։

2. ԵԳԻՊՏԱՑԻ ՄԱՍՆԱԳԷՏՆԵՐՈՒ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐ` ՆՈՒԻՐՈՒԱԾ ՀԱՅ ԵՐԱԺՇՏՈՒԹԵԱՆ, Ե.

Ապտ Էլ-Մենեէմ Արաֆա եւ Սաֆար Ալի, "Ուտի ուսուցում" ։

Մահմուտ Քամէլ, "Արաբական երաժշտութեան ըմբոշխնումը" ։

Ապտ Էլ-Համիտ Թաուֆիք Զաքի, "Արաբական երաժշտութեան առաջապահները" ։

Գոսթանտի Րեզք, "Արեւելեան երաժշտութիւնը եւ արաբական երգեցողութիւնը" ։

Մուսթաֆա Նաճիպ, "Ի. դարու Եգիպտոսի հռչակաւոր դէմքերու հանրագիտարան" ։

Մոհամմէտ Քապիլ, "Ի. դարու եգիպտական երգեցողութեան հանրագիտարան" ։

3. ՁԱՅՆԱՆԻՇԵՐՈՒ ԲԱԺԻՆ

"Քրիստափոր Կարա-Մուրզա, Երկու հատուած պատարագէն" ։

4. ՄԱՄՈՒԼԻ ՅԻՇՈՂՈՒԹԵՆԷՆ

Մարգարիտ Բաբայեան, "Պ. Նիկողայոս Տիգրանեանցի նուագահանդէսը" ։

5. ՔՆՆԱԽՕՍԱԿԱՆ` ՀԻՆ ՈՒ ՆՈՐ ՁԱՅՆԱԳՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐՈՒ

"Հայկ Սարգիսեանի երկու ձայնագրութիւնները" ։

6. ԳՐԱԽՕՍԱԿԱՆ

"Երաժշտութիւն որ է համառօտ տեղեկութիւն երաժշտական սկզբանց, ելեւէջութեանց եղանակաց եւ նշանագրաց խազից, հեղինակ` Հ. Մինաս Բժշկեան" ։                                     

1.5. Բովանդակութիւն Բ. Տարի, Թիւ 2 6, Ապրիլ 2002

1. "Ընդարձակ տարեցոյց, երաժշտական մատենագիտութիւն" ։

2. "Ցանկ հին արաբական երգի եւ երաժշտութեան` ձայնագրուած սկաւառակներու վրայ" ։

3. ՁԱՅՆԱՆԻՇԵՐՈՒ ԲԱԺԻՆ

"Հրանդ Քէշիշեան, Չորս հայկական գեղջկական երգեր Բալուէն" ։

4. ՄԱՄՈՒԼԻ ՅԻՇՈՂՈՒԹԵՆԷՆ

Յովհաննէս Աւագեան, "Նուագահանդէս ի նպաստ Ազգային Հիւանդանոցի" ։

5. ՔՆՆԱԽՕՍԱԿԱՆ` ՀԻՆ ՈՒ ՆՈՐ ՁԱՅՆԱԳՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐՈՒ

Գրիգոր Փիտէճեան, "Սիրվարդ Գարամանուկ խտասալիկի հրապարակման առիթով" ։

6. ԳՐԱԽՕՍԱԿԱՆ

"Երաժշտական Հայաստան" ։

                                     

1.6. Բովանդակութիւն Բ. Տարի, Թիւ 3 7, Յուլիս 2002

1. "Ընդարձակ տարեցոյց, երաժշտական մատենագիտութիւն" ։

2. "Սեդրակ Միշեան` Սայէտ Տարուիշի երգերու ձայնագրող" ։

3. ՁԱՅՆԱՆԻՇԵՐՈՒ ԲԱԺԻՆ

"Ալպերթօ Հեմսի, Խոկում հայկական ոճով, թաւջութակի եւ դաշնակի համար" ։

4. ՄԱՄՈՒԼԻ ՅԻՇՈՂՈՒԹԵՆԷՆ

Քրիստափոր Կարա-Մուրզա, "Օպերային ներկայացումներ" ։

5. ՔՆՆԱԽՕՍԱԿԱՆ` ՀԻՆ ՈՒ ՆՈՐ ՁԱՅՆԱԳՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐՈՒ

"Արամ Խաչատրեան, Եռանուագ քլարինէթի, ջութակի եւ դաշնակի համար" ։

6. ԳՐԱԽՕՍԱԿԱՆ

"Archeology of Madness, Komitas, Portrait of an Armenian Icon, հեղինակ` Ռիթա Սուլհայեան-Գույումճեան" ։

                                     

1.7. Բովանդակութիւն Բ. Տարի, Թիւ 4 8, Հոկտեմբեր 2002

1. "Սիրվարդ Գարամանուկի մեներգները դաշնակի նուագակցութեամբ" ։

2. ԵԳԻՊՏԱՑԻ ՄԱՍՆԱԳԷՏՆԵՐՈՒ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐ` ՆՈՒԻՐՈՒԱԾ ՀԱՅ ԵՐԱԺՇՏՈՒԹԵԱՆ

Զ Ահմատ Ֆուատ Ռասլան, "Հայաստան` ազգն ու պետութիւնը" ։

3. ՁԱՅՆԱՆԻՇԵՐՈՒ ԲԱԺԻՆ

"Գաբրիէլ Երանեան, Երեք երգ" ։

4. ՄԱՄՈՒԼԻ ՅԻՇՈՂՈՒԹԵՆԷՆ

"Երաժշտութեան դասարանն ի Քէպապճը Խան" ։

Յակոբ Պարոնեան, "Նօթաճի Համբարձում" ։

5. ՔՆՆԱԽՕՍԱԿԱՆ` ՀԻՆ ՈՒ ՆՈՐ ՁԱՅՆԱԳՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐՈՒ

"Սիրվարդ Գարամանուկի ստեղծագործութիւններուն սալիկը" ։

6. ԳՐԱԽՕՍԱԿԱՆ

"Հայրենական Մեծ Պատերազմը հայ ժողովրդական եւ գուսանական երգերում, կազմողներ-խմբագիրներ՝ Մարգարիտ Բրուտեան, Ալինա Փեհլիւանեան" ։

                                     

1.8. Բովանդակութիւն Գ. Տարի, Թիւ 1 9, Յունուար 2003

1. "Ամէնուն տարեգիրքը, երաժշտական մատենագիտութիւն" ։

2. ՁԱՅՆԱՆԻՇԵՐՈՒ ԲԱԺԻՆ

"Յարութիւն Սինանեան, Նաւերգ, մեներգի համար դաշնակի նուագակցութեամբ" ։

3. ՄԱՄՈՒԼԻ ՅԻՇՈՂՈՒԹԵՆԷՆ

Յովսէփ Եպս. Կարապետեան, "Կոմիտաս Վարդապետ յուշեր" ։

4. ՔՆՆԱԽՕՍԱԿԱՆ` ՀԻՆ ՈՒ ՆՈՐ ՁԱՅՆԱԳՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐՈՒ

"Քաթի Պէրպէրեան, Nel labirinto della voce" ։

5. ԳՐԱԽՕՍԱԿԱՆ

"Ալեքսանդր Յարութիւնեան, Յուշեր" ։

                                     

1.9. Բովանդակութիւն Գ. Տարի, Թիւ 2 10, Ապրիլ 2003

1. "Վահրամ Սվաճեան, կենսագրական ակնարկ" ։

2. ՁԱՅՆԱՆԻՇԵՐՈՒ ԲԱԺԻՆ

"Հրանդ Քէշիշեան, Improvisation, դաշնակի համար" ։

3. ՄԱՄՈՒԼԻ ՅԻՇՈՂՈՒԹԵՆԷՆ

Տիգրան Չուհաճեան, "Վ. Սըվաճեան նուագահանդէս" ։

Աւետիս Նագշճեան, "Նուագահանդէս Վահրամ Սվաճեանի ի Գահիրէ" ։

4. ՔՆՆԱԽՕՍԱԿԱՆ` ՀԻՆ ՈՒ ՆՈՐ ՁԱՅՆԱԳՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐՈՒ

"Գրիգոր Սիւնի, Մեներգներ եւ խմբերգներ" ։

"Բարսեղ Կանաչեան, Ամբողջական գործեր" ։

"Երկու ձայնագրութիւններ դաշնակահար Շահան Արծրունիին կողմէ" ։

                                     

1.10. Բովանդակութիւն Գ. Տարի, Թիւ 3 11, Յուլիս 2003

1. ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄ

Ձեռագիր մը Արմաշէն։

2. ՁԱՅՆԱՆԻՇԵՐՈՒ ԲԱԺԻՆ

"Գրիգոր Սիւնի, Էրզրումի քայլերգ, նուագախումբի համար" ։

3. ՄԱՄՈՒԼԻ ՅԻՇՈՂՈՒԹԵՆԷՆ

Գրիգոր Ջուլհաեան, "Ձայնագրութիւնը եւ երգը հայ վարժարաններուն մէջ" ։

4. ՔՆՆԱԽՕՍԱԿԱՆ` ՀԻՆ ՈՒ ՆՈՐ ՁԱՅՆԱԳՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐՈՒ

"Տաեան Կուլքասեան-Ռահպիի երաժշտութիւնը" ։

5. ԳՐԱԽՕՍԱԿԱՆ

"Հայը եւ իր երգը" ։

6. "Ճշդում" ։

                                     

1.11. Բովանդակութիւն Գ. Տարի, Թիւ 4 12, Հոկտեմբեր 2003

1. "Երկու խօսք" ։

2. "Կատարողական արուեստը իբրեւ ընթացք եւ Արամ Խաչատրեանի քոնչերթոներուն կատարողական համեմատութեան հնարաւորութիւնները Շար. 1" ։

                                     

1.12. Բովանդակութիւն Դ. Տարի, Թիւ 1 13, Յունուար 2004

1. "Կատարողական արուեստը իբրեւ ընթացք եւ Արամ Խաչատրեանի քոնչերթոներուն կատարողական համեմատութեան հնարաւորութիւնները Շար. 2" ։

2. "Նկատուած վրիպակներ" ։

                                     

1.13. Բովանդակութիւն Դ. Տարի, Թիւ 2 14, Ապրիլ 2004

1. "Կատարողական արուեստը իբրեւ ընթացք եւ Արամ Խաչատրեանի քոնչերթոներուն կատարողական համեմատութեան հնարաւորութիւնները Վերջ 3" ։

                                     

1.14. Բովանդակութիւն Դ. Տարի, Թիւ 3 15, Յուլիս 2004

1. ԽԱՉԱՏՐԵԱՆԻ ԵՐԱԺՇՏՈՒԹԵԱՆ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹԻՒՆԸ ԱՐԵՒՄՏԵԱՆ ԱՇԽԱՐՀԻՆ ՄԷՋ

Ա ՄՈՒՏՔ

Բ ԿԱՏԱՐՈՒՄ-ՈՒՆԿՆԴԻՐ

Գ ԼՐԱԳՐԱ-ՔՆՆԱԴԱՏՈՒԹԻՒՆ

ա Առաջին փուլ

բ Երկրորդ փուլ

գ Երրորդ փուլ

դ Տը Նիւ Եորք Թայմզ, օրաթերթ, Նիւ Եորք

ե Լոս Անճելըսէն Ալըն Ռիչ եւ Սան Ֆրանսիսքոյէն Ալլըն Ուլրիչ

զ Ամերիկայի այլ լրագիրներ

է Մեծն Բրիտանիայի լրագրութիւնը

ը Ամերիկեան ձայնագրութեան ուղեցոյց, հանդէս

թ Սկաւառակներու եւ խտասալիկներու քննախօսականներու ժողովածուներ

ժ Խաչատրեանի երաժշտութեան արձագանգները լրագրաքննադատներու գիտակցութեան մէջ

ժա Ծննդեան հարիւրամեակ

ժբ Հարիւրամեակի անմիջական արձագանգ

ժգ Հարիւրամեակի տօնակատարութիւններէն անկախ թղթակցութիւններ

ժդ Ամփոփում երրորդ փուլի

ժե Ամփոփում լրագրա-քննադատութեան

Դ ԵՐԱԺՇՏԱԳԻՏՈՒԹԻՒՆ

Ե ԵԶՐԱՓԱԿՈՒՄ

Զ ԾԱՆՕԹԱԳՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐ

                                     

1.15. Բովանդակութիւն Դ. Տարի, Թիւ 4 16, Հոկտեմբեր 2004

1. "Արամ Խաչատրեանի 100-ամեակը Եգիպտոսի մէջ" ։

2. "Խաչատրեանի եգիպտացի աշակերտը` Ազիզ Էլ-Շաուան" ։

3. "Եգիպտացի երաժշտագէտ Ահմէտ Էլ-Մասրի Խաչատրեանի մասին" ։

4. "Սկաւառակներու եւ խտասալիկներու ծանօթագրութիւններ Արամ Խաչատրեանի մասին Շար. 1" ։

                                     

1.16. Բովանդակութիւն Ե. Տարի, Թիւ 1 17, Յունուար 2005

1. ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄ

"Համբարձում Լիմոնճեանի աշխատութիւնները` Մերկեր Մելիքի թարգմանութեամբ եւ ծանօթագրութեամբ" ։

2. ՁԱՅՆԱՆԻՇԵՐՈՒ ԲԱԺԻՆ

Ձեռագիր մը Ա. Յովհաննէսեանէ։

3. ՄԱՄՈՒԼԻ ՅԻՇՈՂՈՒԹԵՆԷՆ

"Պատառիկներ` Գաբրիէլ Երանեանի Հայ Արդի Ձայնագրութեան դասագիրքէն" ։

4. ՔՆՆԱԽՕՍԱԿԱՆ` ՀԻՆ ՈՒ ՆՈՐ ՁԱՅՆԱԳՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐՈՒ

"Գրիգոր Լուսաւորիչ օփերայի Ա. արարը" ։

                                     

1.17. Բովանդակութիւն Ե. Տարի, Թիւ 2 18, Ապրիլ 2005

1. "Հայկ Սարգիսեան. խմբավար եւ երաժշտահան" ։

2. "Տիգրան Չուհաճեան երկիցս կը գնահատուի Գահիրէի մէջ" ։

3. "Սկաւառակներու եւ խտասալիկներու ծանօթագրութիւններ Արամ Խաչատրեանի մասին Շար. 2" ։

4. ՁԱՅՆԱՆԻՇԵՐՈՒ ԲԱԺԻՆ

"Հայկ Սարգիսեանի եգիպտական երգերու չորս մշակումներ լարային քառանուագի համար" ։

Ա Ահօ տալլը սար ։

5. ՄԱՄՈՒԼԻ ՅԻՇՈՂՈՒԹԵՆԷՆ

Արուս Հ. Ազատեան, "Անցեալի էջերէն. Կոմիտաս Վարդապետ" ։

6. ՔՆՆԱԽՕՍԱԿԱՆ` ՀԻՆ ԵՒ ՆՈՐ ՁԱՅՆԱԳՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐՈՒ

"Հայկ Պօյաճեանի երկու ձայնագրութիւններ" ։

                                     

1.18. Բովանդակութիւն Ե. Տարի, Թիւ 3 19, Յուլիս 2005

1. "Հանէնտէ Աստիկի ձեռագիրներէն" ։

2. "Սկաւառակներու եւ խտասալիկներու ծանօթագրութիւններ Արամ Խաչատրեանի մասին Շար. 3" ։

3. ՁԱՅՆԱՆԻՇԵՐՈՒ ԲԱԺԻՆ

"Հայկ Սարգիսեանի եգիպտական երգերու չորս մշակումներ լարային քառանուագի համար" ։

Բ Էլ-Հելուա տի ։

4. ՄԱՄՈՒԼԻ ՅԻՇՈՂՈՒԹԵՆԷՆ

Չիթունի, "Կոմիտաս Վարդապետ եւ մեր ժողովրդական երգերը" ։

5. ՔՆՆԱԽՕՍԱԿԱՆ` ՀԻՆ ԵՒ ՆՈՐ ՁԱՅՆԱԳՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐՈՒ

"Քէմանի Թադէոսի գործերը" ։

6. ԳՐԱԽՕՍԱԿԱՆ

"Շթութկարտի մէջ կը հրատարակուի Հայ Արդի Ձայնագրութեամբ ձեռագիր մը" ։

                                     

1.19. Բովանդակութիւն Ե. Տարի, Թիւ 4 20, Հոկտեմբեր 2005

1. "Ցանկ օսմանեան դասական երաժշտութեան բնագաւառին մէջ գործած հայ երաժշտահաններու ստեղծագործութիւններուն ըստ տպագիր եւ ձեռագիր հայկական աղբիւրներու" ։

2. "Սկաւառակներու եւ խտասալիկներու ծանօթագրութիւններ Արամ Խաչատրեանի մասին Շար. 4" ։

3. ՁԱՅՆԱՆԻՇԵՐՈՒ ԲԱԺԻՆ

"Հայկ Սարգիսեանի եգիպտական երգերու չորս մշակումներ լարային քառանուագի համար" ։

Գ Պէնթ Էլ-Շալապէյա ։

4. ՄԱՄՈՒԼԻ ՅԻՇՈՂՈՒԹԵՆԷՆ

Արտաւազդ Արքեպիսկոպոս, "Կոմիտաս Վարդապետ Տակաւին թարմ յիշատակներ" ։

5. ՔՆՆԱԽՕՍԱԿԱՆ` ՀԻՆ ԵՒ ՆՈՐ ՁԱՅՆԱԳՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐՈՒ

"Ուտի Հրանդ Քէնքիւլեան" ։

6. ՀՐԱՊԱՐԱԿԱԽՕՍՈՒԹԻՒՆ

"Երաժշտական տիպար քննախօսական մը Սփիւռքի մէջ" ։

7. ՆԱՄԱԿ ԽՄԲԱԳԻՐԻՆ

                                     

1.20. Բովանդակութիւն Զ. Տարի, Թիւ 1 21, Յունուար 2006

1. "Ցանկ արաբական-արեւելեան երաժշտութեան հրատարակութիւններու մէջ տեղ գտած հայ երաժշտահաններու գործերուն" ։

2. "Ցանկ Օտէոն սկաւառակի ընկերութեան հայ երաժիշտներու ձայնագրութիւններուն" ։

3. "Սկաւառակներու եւ խտասալիկներու ծանօթագրութիւններ Արամ Խաչատրեանի մասին Շար. 5" ։

4. ՁԱՅՆԱՆԻՇԵՐՈՒ ԲԱԺԻՆ

"Հայկ Սարգիսեանի եգիպտական երգերու չորս մշակումներ լարային քառանուագի համար" ։

Դ Էլ-Հեննա ։

5. ՄԱՄՈՒԼԻ ՅԻՇՈՂՈՒԹԵՆԷՆ

Հայկ Խօրասանճեան, "Կոմիտաս Վարդապետ. անձնական յուշերէս" ։

6. ՔՆՆԱԽՕՍԱԿԱՆ` ՀԻՆ ԵՒ ՆՈՐ ՁԱՅՆԱԳՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐՈՒ

"Սեդա Դանիէլ կը բացայայտէ անյայտ ստեղծագործութիւններու գեղեցկութիւնները" ։

                                     

1.21. Բովանդակութիւն Զ. Տարի, Թիւ 2-3 22-23, Ապրիլ - Յուլիս 2006

1. "Տիգրան Չուհաճեանի Արիֆին հիյլէսի, Քէօսէ Քէհեա եւ Լէպլէպիճի Հօր աղա օփերէթները. պատմական ակնարկ" ։

2. ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄ

"Սմբատ Քէսէճեան` Չուհաճեանի մասին" ։

3. "Սկաւառակներու եւ խտասալիկներու ծանօթագրութիւններ Արամ Խաչատրեանի մասին Շար. 6" ։

4. ՁԱՅՆԱՆԻՇԵՐՈՒ ԲԱԺԻՆ

"Տիգրան Չուհաճեան. Polka de salon, Le zéphire" ։

5. ՔՆՆԱԽՕՍԱԿԱՆ

"Յասմիկ Պապեան եւ Վարդան Մամիկոնեան. նուագահանդէս եւ խտասալիկ" ։

                                     

1.22. Բովանդակութիւն Զ. Տարի, Թիւ 24 - Է. Տարի, Թիւ 1 25, Հոկտեմբեր 2006 - Յունուար 2007

1. "Տիգրան Չուհաճեանի Արիֆին հիյլէսի, Քէօսէ Քէհեա եւ Լէպլէպիճի Հօր աղա օփերէթներուն ձեռագիրները" ։

2. ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄ

"Շարա Տալեան` Լէպլէպիճի Հօր աղա յի մասին" ։

3. "Սկաւառակներու եւ խտասալիկներու ծանօթագրութիւններ Արամ Խաչատրեանի մասին Շար. 7" ։

4. ՔՆՆԱԽՕՍԱԿԱՆ

"Հայ երաժշտահաններու երկու մեներգներ Գահիրէի Օփերայի բեմէն" ։

                                     

1.23. Բովանդակութիւն Է. Տարի, Թիւ 2 26, Ապրիլ 2007

1. "Զէմիրէ օփերան. պատմական ակնարկ" ։

2. "Սկաւառակներու եւ խտասալիկներու ծանօթագրութիւններ Արամ Խաչատրեանի մասին Շար. 8" ։

3. ՁԱՅՆԱՆԻՇԵՐՈՒ ԲԱԺԻՆ

"Հայկական Ալպոմ" ։

ՔՆՆԱԽՕՍԱԿԱՆ

Միհրան Ղազէլեան, "Արամ Խաչատրեանի Ջութակի Քոնչերթոն Գահիրէի մէջ պատանի Քարիմ Սամիր Սալէհի կատարմամբ" ։

                                     

1.24. Բովանդակութիւն Է. Տարի, Թիւ 3-4 27-28, Յուլիս-Հոկտեմբեր 2007

1. "Չուհաճեանի Գարուն ռոմանսը` ճամբաներու խաչաձեւումին մէջ. հայ-թրքական վնասուածքն ու ներթափանցումները, եւ երաժշտութեան տեսողական խորհրդանշաններն ու ժամանակաւոր հոսանքը" ։

2. "Սկաւառակներու եւ խտասալիկներու ծանօթագրութիւններ Արամ Խաչատրեանի մասին Վերջ 9" ։

3. ՔՆՆԱԽՕՍԱԿԱՆ

Միհրան Ղազէլեան, "Ֆրանսահայ ջութակահարուհի Շուշան Սիրանոսեանի ելոյթը Գահիրէի Օփերայի բեմէն" ։

                                     

1.25. Բովանդակութիւն Ը. Տարի, Թիւ 1 29, Յունուար 2008

1. "Ձգտումը դէպի "աւելի" -ն եւ Տիգրան Չուհաճեանին վերագրուող ստեղծագործութիւնները։

2. ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄ

"Սիրվարդ Գարամանուկի նամակը Ինտիանա օփերայի ձեռագիրին մասին" ։

3. ՁԱՅՆԱՆԻՇԵՐՈՒ ԲԱԺԻՆ

"Բարսեղ Կանաչեան. Դաշնակի ստեղծագործութիւններ" ։

4. ՄԱՄՈՒԼԻ ՅԻՇՈՂՈՒԹԵՆԷՆ

"Շահ-Մուրատեան` Կոմիտաս Վարդապետի մասին" ։

                                     
  • 5 տետրակ եւ որու մէջ երեւցաւ առաջին անագամ Մայր - Արաքսին եւ Դոդոխեանցի Ծիծեռնակ ը 1855 - ի սկզբները Պատկանեան Մոսկուայի մէջ երկու տարի ապրելէ ետք կը տեղափոխւի
  • Tzaikerk Ցայգերգ Composed By Kanatchian tracks: A1 to A6 A2 Dzidzernak Ծիծեռնակ A3 Ourin Ուռին A4 Bjingo A5 Aivarti Yeraze Ալվարդի երազը A6 Oror Օրօր A7
  • որ ճգնաւորին անունով կոչուած է Իշխան: Առիւծ Ձի Ցուլ Ոչխար Արծիւ Աքաղաղ Ծիծեռնակ - Ճարտար ու քաղցրախօս երեխայ եղած է: Խորթ մայրը սաստիկ ատած է զինք: Անգամ
  • կողմէ Երեւանի քաղաքապետարանի ոսկեայ զոյգ մետալներով պարգեւատրուեցաւ Ծիծեռնակ սփիւռքի պահպանութեան եւ հայ երգը լաւագոյնս տարածելու համար 2017 Սիպիլ
  • մեռանող հայրենասէրի Երգ Ազատութեան ներկայիս ՀՀ ազգային օրհներգը Ծիծեռնակ Տալվորիկի կտրիճ եւ այլ հանրայայտ երգեր: Մատենագիտութեան առանձին բաժինները

Users also searched:

targmanutyun hayeren ruseren, սարյակ ռուսերեն,

...
...
...