Back

ⓘ Full Dark, No Stars
                                     

ⓘ Full Dark, No Stars

Full Dark, No Stars, գիրքը հրատարակուած է 9 Նոյեմբեր, 2010 թուականին եւ այդ 4 վիպակներու հաւաքածոյ մըն է, գրուած՝ Սթեֆըն Քինկ հեղինակին կողմէ: Այս 4 վիպաիկներէն մէկը տեղի կունենայ Ներպասքիոյ մէջ, 1922 թուականին։

Սթեֆեն Քինկին "Full Dark, No Stars" գիրքը շահած է 2010 թուականի Bram Stoker -ի լաւագոյն հաւաքածոյին մրցանակը եւ պաշտօնակարգուած է 2011 թուականի երեւեկայութեան մրցանակին լաւագոյն հաւաքածոյի համար։ Նաեւ 1922 վիպակը պաշտօնակարգուած է 2011 թուականի Անգլիական երեւեկայութեան մրցանակին լաւագոյն վիպակին համար:

                                     

1. Տեղեկութիւններ

Full Dark, No Stars վէպիկներուն վերնագիրները առաջին անգամ հրատարակուեցան Սթեֆեն Քինկին պաշտօնական կայքէջին վրայ, 2 Ապրիլ, 2010 թուականին:

Full Dark, No Stars գիրքը Սթեֆեն Քինկին երրորդ հաւաքածոն է։ Միւս երկու հաւաքածոներն են՝ Different Seasons 1982 եւ Four Past Midnight 1990:

                                     

2. Հրատարակութիւն

Full Dark, No Stars հաւաքածոյին զեկոյցը կատարուեցաւ 16 Փետրուար, 2010 թուականին՝ Սթեֆեն Քինկին պաշտօնական կայքէջին վրայ, իսկ հրատարակուեցաւ 9 Նոյեմբեր, 2010 թուականին: Cemetery Dance հրատարակչութիւնը այս գիրքը հրատարակեց սահմանափակ եւ չափաւոր քանակներով։ Full Dark, No Stars-ը երկրորդ անգամ հրատարակուեցաւ 24 Մայիս, 2011 թուականին պարունակելով 5-րդ վէպիկ մը Under the Weather գրուած 2011 թուականին: