Back

ⓘ Catching Fire
                                     

ⓘ Catching Fire

Catching Fire, 2009 թուականի երեւակայական պատանիներու վէպ մըն է, գրուած՝ Ամերիկացի Սուզան Քոլինզին կողմէ։ Catching Fire վէպը, The Hunger Games վիպաշարին երկրորդ գիրքն է, ու շարունակութիւնն է անոր պատմութեան։ Այս վիպաշարին գլխաւոր կերպարն է Քաթնիս Էվըրտինը, ու վէպը կը պատմէ անոր ստեղծած ընբոստին մասին՝ կառավարութեան հանդէպ, որ կը տարածուի ամբողջ Փանեմին գաւառներուն շուրջ։ Պատմութեան մէջ, Քաթնիսը եւ Փիթա Մալլարքը կը ստիպուին վերադառնալ Hunger Games -ի խաղերուն։

Catching Fire վէպը առաջին անգամ հրատարակուեցաւ 1 Սեպտեմբեր, 2009 թուականին, Scholastic հրատարակչութեան կողմէ: Catching Fire -կը ստանայ դրական քննադատութիւններ եւ Սուզան Քոլընզը կը գնահատուի Քաթնիսի կերպարին զարգացման համար։ Գիրքը կը վաճառուի աւելի քան 19 միլիոն օրինակներով, միայն Ամերիկայի Միացեալ Նահանգներուն մէջ։

Այս վէպին ֆիլմի տարբերակը՝ The Hunger Games: Catching Fire -կը հրատարակուի 22 Նոյեմբեր, 2013 թուականին։

                                     

1. Պատմութիւն

74-րդ Hunger Games -ի յաղթանակէն ետք, Քաթնիսը եւ Փիթան կը վերադառնան 12-րդ գաւառը որ ամէնէն աղքատ գաւառն է Փանեմ երկրին մէջ։ Այդ օրը երբ Քաթնիս եւ Փիթան կը սկսին իրենց "Յաղթանակի Շրջապտոյտը" Փանեմի ամբողջ գաւառներուն մէջ, երկրին Նախագահը՝ Սնօ-ն կայցելէ Քաթնիսին ըսելով թէ ինք զայրացած է որովհետեւ Քաթնիս խաղին օրէնքները խախտեց: Նախագահը նաեւ կըսէ թէ Քաթնիսին այս վարուելակերպը կառավարութեան հանդէպ, ըմբոստ ստեղծեց բոլոր գաւառներուն մէջ:

"Յաղթանակի Շրջապտոյտ" -ին ընթացքին, Քաթնիսին եւ Փիթային առաջին այցելած գաւառը եղաւ՝ 11-րդը: Հոն կը բնակէր Ռուն՝ Քաթնիսին միակ փոքրիկ բարեկամուհին Hunger Games մրցանակին ժամանակ: Պաշտօնական արարողութեան ընթացքին, Քաթնիս կարտասանէ խօսք մը շնորհակալութիւն յայտնելով ամբողջ գաւառին: Երբ կաւարտէ իր խօսքը, ծերունի մը կը սուլէ նոյն եղանակը որ Ռուն կը կատարէր խաղերուն ժամանակ եւ այսպիսով կառավարութեան զինուորները կը սպանեն ծերունիին որովհետեւ այդ արարը կը ներկայացնէ ըմբոստ:

Քաթնիսը եւ Փիթան կը շարունակեն շրջիլ միւս գաւառները եւ ի վերջոյ Քաթնիս կը գիտնայ թէ իր նպատակը ըմբոստը արգիլելու համար ձախողած է:

Երբ անոնք կը վերադառնան 12-րդ գաւառը, Քաթնիս հեռատեսիլէն կը գիտնայ թէ 8-րդ գաւառին մէջ ապստամբութիւններ տեղի ունեցած են ի հետեւանք Քաթնիսին եւ Փիթային արարներուն: Քաթնիս ետքը կը ծանօթանայ երկու աղջիկներու որ փախչած են 8-րդ գաւառէն ու կը փորձեն հասնիլ 13-րդ գաւառը որ կառավարութիւնը ռմբակոծած էր երկար տարիներ առաջ: Անոնք Քաթնիսին կըսեն թէ 13-րդ գաւառը դեռ ողջ է ու բնակիչները կապրին գետնին տակ գտնուող շէնքերու մէջ:

Ժամանակը կը հասնի 75-րդ Hunger Games մրցանակին եւ կը յայտարարուի թէ խաղին 24 մասնակիցները պիտի ըլլան նախկին յաղթողներէ: Այս մրցանակը կոչուեցաւ "Quarter Quell": Ըլլալով 12-րդ գաւառի միակ յաղթող աղջիկը՝ Քաթնիս կրկին պիտի մասնակցի այս մահացու խաղին Փիթային հետ:

Այս անգամ, մրցանակը տեղի կունենայ անտառի մէջ որ ունի մեծ լիճ մը: Քաթնիսին եւ Փիային խումբին կը միանան 24 տարեկան Ֆիննիք Օտէյրը՝ որ 65-րդ Hunger Games խաղը յաղթած է 14 տարեկանին, եւ Մակզը՝ որ 80 տարեկան կին մըն է եւ եղած է Ֆիննիքին առաջնորդը: Երկուքն ալ 4-րդ գաւառէն են: Խումբը կը հանդիպի թունաւոր մշուշի եւ Փիթան կը վիրաւորուի: Մակզը ինքզինք կը նետէ թունաւոր մշուշին մէջ որպէսզի ազատէ Փիթային եւ կը մեռնի: Մակզին մահէն ետք, երեքը կը հանդիպին Ճոհաննա Մէյսընին 7-րդ գառարէն եւ Պիթիին ու Ուայրեսին 3-րդ գաւառէն: Ուայրես բոլորին ցոյց կու տայ թէ այդ անտառը որ մէջը կը գտնուին կը նմանի ժամացոյցի, սակայն ան կը մեռնի երբ իրենց վրայ կը յարձակին ուրիշ մասնակցողներ: Բոլոր խումբը կորոշէ հետեւիլ Պիթիին ծրագիրին եւ ելեկտրականութեամբ սպաննել միւս ողջ մնացած մասնակիցներուն: Սակայն Պիթին կը վիրաւորուի եւ Քաթնիս կայծակը կուղղէ դէպի երկինքը ու կը քանդէ ամբողջ խաղերը ու անոնց հիմը:

Երբ Քաթնիս կարթննայ, ան կը գտնուի օդանաւի մը մէջ որ կուղղիւի դէպի 13-րդ գաւառ: Հոն կը գտնուին նաեւ Ֆիննիքն ու Պիթին, ինչպէս նաեւ իր առաջնորդը՝ Հէյմիչը: Քաթնիս կը գիտնայ թէ Փիթան եւ Ճոհաննան բռնուած են կառավարութեան կողմէ եւ արդէն սկիզբէն ի վեր ծրագիր մը կար որ խաղերը քանդէին:

Պատմութիւնը կը վերջանայ երբ Քաթնիսին բարեկամը՝ Կէյլը, իրեն կայցելէ ըսելով թէ 12-րդ գաւառը քանդուած է եւ իր ընտանիքը փոխադրուած է 13-րդ գաւառ:

                                     

2. Հրտարակութիւն

Catching Fire գիրքը որոշուած էր հրատարակուիլ 8 Սեպտեմբեր, 2009 թուականին, սակայն թուականը փոխուեցաւ ու եղաւ 1 Սեպտեմբեր, 2009: Նոյն թուականին ալ հրատարակուեցաւ գիրքին ձայնագրութիւնը: Սկիզբը Catching Fire -ը հրատարակուեցաւ միայն 35.000 օրինակներով, սակայն թիւը բարձրացաւ ու եղաւ 75.000: Իսկ Mockingjay -ը հրատարակուեցաւ 24 Օգոստոս, 2010 թուականին եւ արդէն այդ ժամանակ, Catching Fire վաճառած էր աւելի քան 10 միլիոն օրինակներ:

                                     

3. Ֆիլմի վերածում

Lionsgate հրատարակչական կազմակերպութիւնը յայտարարեց թէ Catching Fire վէպին ֆիլմը՝ որ կոչուեցաւ The Hunger Games: Catching Fire պիտի հրատարակուի 22 Նոյեմբեր, 2013 թուականին, որ շարունակութիւննէ The Hunger Games պատմութեան ու ֆիլմին որ հրատարակուած է Ապրիլ, 2012 թուականին: Ֆրանսիս Լորենսը նշանակուեցաւ Catching Fire ֆիլմին արտադրողը 3 Մայիս, 2012 թուականին:

Ֆիլմին դերասաններն են՝

  • Ալան Ռիչսըն որպէս Կլոսս
  • Լինն Քոհեն որպէս Մակզ
  • Ճենա Մալոն որպէս Ճոհաննա Մէյսըն
  • Սամ Քլաֆլին որպէս Ֆիննիք
  • Ճեֆֆերի Ռայթ որպէս Պիթի
  • Փիլիփ Հոֆման որպէս Փլաթչարտ Հէվընզպի

Հրատարակութիւնը պաշտօնական ձեւով սկսաւ 10 Սեպտեմբեր, 2010 թուականին:

Ֆիլմը ստացաւ դրական քննադատութիւններ, ու շահեցաւ աւելի քան 800 միլիոն տոլար: