Back

ⓘ 83 (թիւ)
83 (թիւ)
                                     

ⓘ 83 (թիւ)

  • անվտանգ պարզ թիւ է
  • A034965 հինգ յաջորդական պարզերու գումար է՝ 83=11+13+17+19+23
  • A005385 եօթներորդ ապահով պարզն է
  • իր շրջուած տեսքով թիւի հետ գումարելիս կը դառնայ քառակուսի թիւ՝ 83+38=11 2
  • A000040 քսաներեքերորդ պարզ թիւն է
  • A034962 երեք յաջորդական պարզերու գումար է՝ 83=23+29+31