Back

ⓘ Ստորոգութիւն:Վենետիկ մահացածներ
                                               

Ղեւոնդ Ալիշան

Ղեւոնդ Ալիշան Յուլիս 1820, Կոստանդնուպոլիս, Օսմանեան Կայսրութիւն - 9 Նոյեմբեր 1901, Ս. Ղազար կղզի, Վենետիկ, Իտալիա), հայ բանաստեղծ, բանասէր, պատմաբան, աշխարհագրագէտ, թարգմանիչ, Վենետիկի Մխիթարեան միաբանութեան անդամ 1838։

                                               

Խաչատուր Առաքելեան

Խաչատուր Առաքելեան, Աստուածաբան, Հռոմի անդրանիկ հայ ծառաներէն մին։ Ծնած է 1666 թուականին, Կարին, ուրկէ ստացած է Էրզրումցի անուանումը։ Վ. Յունանեանի դրդմամբ աս մէկը իր անկարգ վարք ու բարքին համար Էջմիածինի մէջ բանտարկուած ու ազատ արձակուած էր ու ընկերակցութեամբ կ՛երթայ Հռոմ։ 1682-ին կը մտնէ Հռոմի Ուրբանեան համալսարան, ուր աշակերտակիվ կ՛ունենայ Ստեփանոս Ռօշքեանը: Ապա աստուածաբանական դասընթացքը աւարտելով 1692-ին վարդապետ կը ձերնադրուի, որպէս քարոզիչ կ՛ուղարկուի Կ․ Պոլիս՝ իր հայրենակիցներուն կաթոլիկութիւն քարոզելու։ Այնտեղ, անոր շատ լաւ ընդունելութիւն կը ցուցաբերուի, սակայն ան մազապուրծ՝ կը փա ...

                                               

Մկրտիչ Աւգերեան

Հայր Մկրտիչ Աւգերեան, – 3 Մարտ 1854, Վենետիկ), աստուածաբան, լեզուաբան-բառարանագիր, թարգմանիչ։ Մխիթարեան միաբանութեան խորհրդական եւ ընդհանուր աթոռակալ ։

                                               

Արսէն Բագրատունի

Արսէն Բագրատունի, Պոլիս, Օսմանեան Կայսրութիւն - 24 Դեկտեմբեր 1866, Վենետիկ, Իտալիա), հայագէտ, փիլիսոփայ, գրող, թարգմանիչ, հայ գրականութեան մէջ դասական ուղղութեան ամենամեծ դէմքերէն մէկը, Մխիթարեան միաբանութեան անդամ։

                                               

Մինաս Բժշկեան

Հայր Մինաս Բժշկեան, Տրապիզոն, Թուրքիա - 26 Նոյեմբեր 1851, Վենետիկ, Աւստրիական Կայսրութիւն), հայ բանասէր, մանկավարժ, պատմաբան, ազգագրագէտ, երաժշտագէտ, Վենետիկի Մխիթարեան միաբանութեան անդամ։

                                               

Ղուկաս Ինճիճեան

Հայր Ղուկաս Ինճիճեան, Վենետիկ, Աւստրիական Կայսրութիւն), հմուտ վարդապետ, հայ բանասէր, աշխարհագրագէտ, Մխիթարեան միաբանութեան անդամ։

                                               

Լուքրեզիա Մարինելլա

Լուքրեզիա Մարինելլա, Վենետիկ, Վենետիկի հանրապետութիւն), վենետիկցի գրող, բանաստեղծուհի: Առաւել յայտնի է իր "Կանանց վեհանձնութեան ու կատարելութեան եւ տղամարդկանց թերութիւններու ու արատներու մասին" աշխատանքով, որ հրատարակուած է 1600-ին: Աս կին հեղինակի կողմէ գրուած առաջին բանավւիճական քննախօսութիւններէն մեկն է, որ կը վերաբերի հասարակութեան մէջ կնոջ դերին:

                                               

Կիւրեղ Վրդ․ Քիպարեան

Կիւրեղ Վրդ․ Քիպարեան, հայ թարգման, ուսուցիչ, խմբագիր։ 1903-ին կ՛անցնի Վենետիկի Ս. Ղազար՝ աշակերտելու Վենետիկի Մխիթեարեան միաբանութեան վանքին մէջ։ 1916-1916-ին կը հետեւի Հռոմի Աստուածաբանական համալսարանի դասընթացքներուն։ Տարբեր տարիներու կը վարէ Մխիթարեան միաբանութեան տեսուչի, հոգեւոր հօր եւ դաստիարակի պաշտօնները։ Եղած է նաեւ "Բազմավէպ" ի խմբագիր։ Կատարած է թարգմանութիւններ։ Թարգմանական աշխատանքէ անկախ ստորագրած է նաեւ հայագիտական յօդուածներ։ Առանձին հատորով հրատարակած է մատենագիտական դասագիրք՝ "Պատմութիւն հայ գրականութեան", Ա. հատոր՝ սկիզբէն մինչեւ 1300 թուական Վենետիկ 1944։ Կիւրեղ վրդ. Քի ...

                                               

Մխիթար Սեբաստացի

Մխիթար Սեբաստցի, հայ Կաթողիկէ եկեղեցական գործիչ, հայագէտ, Մխիթարեան միաբանութեան հիմնադիր։ Մխիթար Սեբաստցիի անունով կոչուած է Երեւանի "Մխիթար Սեբաստացի" կրթահամալիրը։ Ան Մխիթար Սեբաստացիին՝ որպէս այդ միաբանութեան հիմնադիր, առաջին անգամ համարեր է երկրորդ Մեսրոպ Մաշտոց։

                                     

ⓘ Վենետիկ մահացածներ

  • Ազատութեան ճանապարհին, Վենետիկ 1996, 112 էջ: Իմ գիրքը, գիրք Ա. Մանկութիւն, Վենետիկ 1996, 88 էջ: Իմ գիրքը, գիրք Բ. Պատանեկութիւն, Վենետիկ 1996, 88 էջ: Ազատութեան
  • վերադառնայ Վենետիկ իսկ այնտեղէն ալ կ ուղարկուի Հռոմ, իբրեւ ներկայացուցիչ Վենետիկի Մխիթարեաններուն 1766 - ի կը ձգէ այդ պաշտօնը եւ Վենետիկ կը վերադառնայ
  • եւս Ս. Ղազարու մեծ դէմքերէն մին եղած է: Ճարտասանութիւն, Ժ 585 էջ, տպ. Վենետիկ 1775 - ին: Աշխարհագրութիւն չորից մասամց աշխարհի. 11 հատոր, տպ. ի Ս. Ղազար
  • մէջ, Վենետիկ 1959, 101 էջ: Թաղականին կնիկը, Պէյրութ, 1959, 352 էջ: Մեր երեսփոխանները, Վենետիկ 1959, 136 էջ: Առաքելութիւն մը ի Ծապլվար, Վենետիկ 1960
  • էր եւ Էլ Կրէքո սորված ու այդ աւանդոյթներուն շնորհիւ նախքան 26 տարեկան Վենետիկ մեկնիլը դարձաւ իսկական վարպետ: 1570 թուականին ան կ երթայ Հռոմ, ուր կը բանայ
  • Հալէպ, 1995, 269 էջ: Գիւղը, Հալէպ, 1995, 260 էջ: Անձրեւը, Վենետիկ 1996, 104 էջ: Գիւղը, Վենետիկ 1996, 104 էջ: Նամականի, Երեւան, 2003, 504 էջ: Մոռացուած
  • տպագրութեան, Վենետիկ - Սբ. Ղազար, 1895 Լեւոն Մինասեան, Նոր Ջուղայի տպարանը, Նոր Ջուղա, 1972 Հ. Սահակ Ճեմճեմեան, Հայ տպագրութիւնը եւ Հռոմ ԺԷ.դար Վենետիկ - Սբ
  • տպուած եւ անտիպ երկեր ու նամակներ, Պէյրութ, 1987, 386 էջ: Քերթուածներ, Վենետիկ 1996, 84 էջ: Գաղտնի պարտեզ հատընտիր քերթուածներ Պէյրութ, 2003, 248
  • 1956, 388 էջ: Բանաստեղծութիւններ Ծիածան, Նոր տաղեր Վենետիկ 1959, 116 էջ: Քերթուածներ, Վենետիկ 1960, 112 էջ: Իրիկուան ձայներ, Երեւան, 1974, 58 էջ:
Աբրահամ Ճարեան
                                               

Աբրահամ Ճարեան

Աբրահամ Ճարեան, Պոլիս, Օսմանեան Կայսրութիւն - 12 Նոյեմբեր 1892, Ս. Ղազար կղզի, Վենետիկ, Իտալիա), կ՛ըսուի որ դասակից եղած է Հ. Ղեւոնդ Ալիշանի: Եղած է կրթական երկարամեայ մշակ: Հ. Աբրահամ Ճարեան հմուտ էր եւրոպական քանի մը լեզուներու՝ լատիներէն, ֆրանսերէն, յունարէն, գերմաներէն, անգլերէն:

                                               

Զաքարիա Ալեքսանեան

Ծնած է Ակնի մէջ, 1711–ի Մայիսին։ 1735 թուականին վարդապետ ձեռնադրուեցաւ։ 1749-ին Մխիթարի մահէն առաջ քարոզիչի պաշտօնով Կ․ Պոլսէն ղրկուեցաւ եւ մահէն ետք՝ վերստին Վենետիկ գնաց, աբբայի ընտրութեան մասնակցելու։ Նորընտիր աբբան զինք կրկին Կ․ Պոլիս ուղարկեց։ 1786-ին վերջնականապէս Վենետիկ վերադարձաւ, ուր վախճանեցաւ 1793 թուականի Դեկտեմբեր 31-ին։

Users also searched:

...
...
...