Back

ⓘ 61 (թիւ)
                                               

401 (թիւ)

Alt 401 գործադրելիս կը ստացուի կիւրեղեան С գլխատառը A000040 եօթանասունիններորդ պարզ թիւն է A127337 տասը յաջորդական պարզերու գումար է՝ 401=29+31+37+41+43+47+53+59+61 A127334 եօթ յաջորդական պարզերու գումար է՝ 401=43+47+53+59+61+67+71 401 Օթիլիա աստեղնեակի կարգային թիւն է

                                               

410 (թիւ)

երկու ձեւով երկու քառսիներու գումար է՝ 410=7²+19²=11²+17² A001043 հարեւան պարզերու գումար է՝ 410=199+211 A127333 վեց յաջորդական պարզերու գումար է՝ 410=59+61+67+71+73+79 A005349 բերկրալի թիւ է Alt 410 գործադրելիս կը ստացուի կիւրեղեան Ъ գլխատառը A007304 սեպային թիւ է 410 Քլորիս աստեղնեակի կարգային թիւն է

                                               

372 (թիւ)

A005114 անձեռնմխելի թիւ է +372-ը Էսթոնիա զանգելու միջազգային քոտն է A005349 բերկրալի թիւ է A127335 ութ յաջորդական պարզերու գումար է՝ 372=31+37+41+43+47+53+59+61 372 Փալմէ աստեղնեակի կարգային թիւն է Alt 372 գործադրելիս կը ստացուի t տողատառը

                                               

331 (թիւ)

A034964 հինգ յաջորդական պարզերու գումար է՝ 330=59+61+67+71+73 տարուայ 331 րդ օրն է Նոյեմբեր 28-ը նահանջ տարիներուն՝ Նոյեմբեր 27-ը 331 Եթերիճէյեա աստեղնեակի կարգային թիւն է Alt 331 գործադրելիս կը ստացուի K գլխատառը A000040 վաթսունեօթներորդ պարզ թիւն է 331 մ/եկվ է ձայնի արագութիւնը

                                               

424 (թիւ)

424 Կրաթիա աստեղնեակի կարգային թիւն է Alt 424 գործադրելիս կը ստացուի կիւրեղեան и տողատառը A127337 տասը յաջորդական պարզերու գումար է՝ 424=23+29+31+37+41+43+47+53+59+61

                                     

ⓘ 61 (թիւ)

 • Microsoft Windows-ի Alt 61 -ի գործադրումով կը ստացուի հաւասարման = նշանը
 • Տանաէ 61 Danae աստեղնեակի կարգահամարն է
 • տարուայ 61 րդ օրն է Մարտ 2-ը նահանջ տարիներուն՝ Մարտ 1-ը
 • երկու քառակուսիներու գումար է՝ 61=5 2 +6 2
 • 1961 թուական՝ մարդու առաջին թռիչքը տիեզերք
 • +61-ը Աւստրալիա զանգելու միջազգային քոտն է
 • A000043 Մերսէնի պարզ թիւի աստիճանացոյց է՝ 2 61 -1=2 305 843 009 213 693 951
 • 61-ը Ֆրանսայի Աւրն տարածքի կարգային թիւն է
 • պրոմեթիոն քիմիական տարրի 61 Pt ատոմային թիւն է
 • A000040 տասնութերորդ պարզ թիւն է, նախորդ պարզ թիւի՝ 59-ի հարազատն է
                                     
 • երկնիշ բնական թիւ մըն է 59 եւ 61 հարազատ պարզ թիւերու միջեւ: A005349 բերկրալի թիւ է Ունի տասներկու բաժանարար եւ ուրեմն խիստ բաղադրեալ թիւ է Հին Բաբելոնին
 • չորս հարիւր ութ զոյգ եռանիշ բնական թիւ է 407 - ի եւ 409 - ի միջեւ A005349 բերկրալի թիւ է A005114 անձեռնմխելի թիւ է A003072 երեք խորաններու գումար է
 • յիսունինը կենտ երկնիշ բնական թիւ մըն է 58 - ի եւ 60 - ի միջեւ A000040 տասնեօթներորդ պարզ թիւն է, յաջորդ պարզ թիւի 61 - ի հարազատն է A005385 վեցերորդ
 • ամսագիր, Պոսթըն, 1959, թիւ 11, էջ 24 - 35, թիւ 12, էջ 52 - 63, 1960, թիւ 1, էջ 45 - 53, թիւ 2, էջ 49 - 58, թիւ 3, էջ 80 - 89, թիւ 4, էջ 61 - 72 Չորմիսեան Լեւոն, Համապատկեր
 • 61 էջ Մուրատեան Ս. Շիրազը իմ կեանքում Յուշեր Աւանգարդ, 1992, 11 Փետրուար Պալեան Ա. Քնարի թագը գլխին Յովհ. Շիրազի մասին - Առագաստ, 1992, թիւ 16
 • վաթսուներեք կենտ երկնիշ բնական թիւ մըն է 62 - ի եւ 64 - ի միջեւ A005349 բերկրալի թիւ է ունի 26 - 1 տեսքը, սակայն, Մերսէնի թիւ թիվ չէ, քանի որ պարզ թիւեր չեն
 • 366 երեք հարիւր վաթսունվեց զոյգ եռանիշ բնական թիւ է 365 - ի եւ 367 - ի միջեւ A007304 սեպային թիւ է Alt 366 գործադրելիս կը ստացուի n տողատառը 366 - ն
 • 122 հարիւր քսաներկու զոյգ եռանիշ բնական թիւ մըն է, կը գտնուի 121 - ի եւ 123 - ի միջեւ A001358 41րդ կիսապարզ թիւն է 122 Կերտա աստեղնեակի կարգային թիւն
 • 305 երեք հարիւր հինգ կենտ եռանիշ բնական թիւ է 304 - ի եւ 306 - ի միջեւ A001358 իննսունութներորդ կիսապարզ թիւն է Alt 305 գործադրելիս կը ստացուի 1 նշանը