Back

ⓘ Ստորոգութիւն:Տարուան եղանակներ
                                               

Ամառ

Ամառ, տարուան չորս եղանակներէն մին։ Գարնան՝ յաջորդող, իսկ աշնան՝ նախորդող եղանակը։ Եղանակներէն ամէնէն տաքը։ Հիւսիսային կիսագունդի տարածքին ամառը կը սկսի Յունիս 21–ին եւ կը վերջանայ Սեպտեմբեր 21–ին ։ Իսկ հարաւային կիսագունդի տարածքին՝ կը սկսի Դեկտեմբեր 22–ին եի կը վերջանայ Մարտի 21–ին ։ Ամրան ամիսներուն կը կատարուի արտերը հերկելու գործընթացը, հացահատիկի բերքահաւաքը եւ պտուղներուն հասունացումը։ Հին հայկական նշանաւոր տօներէն մէկը՝ Նաւասարդը, կը տօնէին Օգոստոսի 11-ին, որ կը նկատուէր նաեւ Նոր տարուան սկիզբը։

                                               

Գարուն

Գարուն, տարուան չորս եղանակներէն մէկը։ Ձմրան՝ յաջորդող, իսկ ամրան՝ նաորդող եղանակը։ Գարունը տարուան ամենամեղմ եղանակը կը նկատուի, որուն կը յաջորդէ Ամառը։ Գարնան ծաղիկները կը բացուին եւ օդը կը մեղմանայ։ Գարունը անցումային ժամանակաշրջան մըն է, երբ օրուան լուսաւորութիւնը ու օդի ջերմաստիճանը աստիճանաբար կ՛աւելնան։ Իսկ բուսականութեան եւ կենդանական համակարգային ընթացքը կ՛աշխուժանայ։ Ինչպէս տարուան բոլոր եղանակները, Գարունը եւս կը բաղկանայ երեք ամիսներէ, հիւսիսային կիսագունդի շրջաններուն մէջ՝ Մարտ, Ապրիլ եւ Մայիս, իսկ հարաւային շրջաններուն մէջ՝ Սեպտեմբեր, Հոկտեմբեր եւ Նոյեմբեր։

                                               

Ձմեռ

Ձմեռ, տարուան չորս եղանակներէն մին։ Կը հանդիսանայ աշնան՝ յաջորդող, իսկ գարնան՝ նախորդող եղանակը։ Տարուան ամենացուրտ եղանակը։ Ձմեռային արեւադարձի ժամանակ օրերը ամենակարճն են, իսկ գիշերները՝ ամենաերկարը։ Հիւսիսային կիսագունդի տարածքին կը սկսի Դեկտեմբեր 21–ին ու կը վերջանայ Մարտ 21–ին ։ Հարաւային կիսագնդի տարածքին՝ Յունիս 22–ին կը վերջանայ Սեպտեմբեր 23–ին ։ Օդի ջերմաստիճանը կը նուազի, անձրեւ կը տեղայ, իսկ աւելի ցուրտ երկիրներ՝ ձիւն։ Միեւնոյն ժամանակաշրջանին Հարաւային կիսագունդը կը վայելէ Ամրան եղանակը։ Այս ժամանակաշրջանին առաւօտը կը կարճնայ, իսկ գիշերը կ՛երկարի, ուստի թռչունները կը գաղթեն տաք ...

                                     

ⓘ Տարուան եղանակներ

  • գործածութիւն Գիրքին մէջ նաեւ յիշուած են ուրիշ գրականական գործեր, ֆիլմեր եւ եղանակներ Թէեւ Չպոսքիի առաջին գիրքը ըլլալով յաջողեցաւ հասնիլ բարձրութեան մը, տարբեր
  • Յայտ նա գոր ծեց ճա ռա գայ թու մի մի ջո ցաւ բժշկա կան բուժ ման նոր ե ղա նակ ներ հա մա պա տաս խան գիւ տեր կա տա րե լով եւ, յատ կա պէս, հնա րե լով հիւ լէա կան
  • աղիւսակին մէջ 2011 - ին ԱՄՆ - ի մէջ վաճառուած է այս երգէն աւելի քան 1, 220, 000 եղանակներ իսկ Նոյեմբերին 5, 6 միլիոն 2010 - ի լաւագոյն երգերու ցանկին մէջ Rolling
  • պայմաններէն լայնութիւն latitude Սակայն Մատակասքարը ընդհանրապէս երկու եղանակներ ունի չոր Մայիսէն մինչեւ Հոկտեմբեր եւ տաք Հոկտեմբերէն մինչեւ Մայիս
  • խորանարդ մեթր: Կոտայքի մէջ կը տարբերին ջրամատակարարման երկու հիմնական եղանակներ Գերակայ է մեքանիկական եղանակը, սակայն վերջին տարիներուն աւելցած է նաեւ
  • կազմաւորուին, երբ այլեւս չկային հայերու գոյութիւնը ապահովող պայքարի այլ եղանակներ եւ որ այդ խումբերը հիացմունքի առարկայ էին ծայրահեղական երիտթուրքերու
Աշուն
                                               

Աշուն

Աշունը, տարուան չորս եղանակներէն մին։ Ամրան՝ յաջորդող, իսկ ձմերան՝ նախորդող եղանակը։ Աշնան, օրուան լուսաւորութիւնն ու օդի ջերմաստիճանը, աստիճանաբար կը նուազին։ Հիւսիսային կիսագունդի տարածքին, կը սկսի՝ Սեպտեմբեր 23-ին եւ կը վերջանայ Դեկտեմբեր 21-ին Սեպտեմբեր, Հոկտեմբեր եւ Նոյեմբեր։ Իսկ հարաւային կիսագունդին, կը սկսի Մարտ 23-ին եւ կը վերջանայ Յունիս 21-ին Մարտ, Ապրիլ եւ Մայիս։ Այս ժամանակաշրջանին օր ու գիշեր կը հաւասարին։

Users also searched:

...
...
...