Back

ⓘ Ստորոգութիւն:Աշխարհագրութիւն
                                               

Ճափոներէն

Ճափոներէն, արեւելաասիական լեզու։ Վիճելի կը համարուի որեւէ լեզուաընտանիքին պատկանիլը։ Ճափոներէնը մայրենի լեզու է 127 միլիոն մարդոց՝ գլխաւորապէս Ճափոնի մէջ ապրողներուն համար։ Ըստ աշխարհի լեզուներու դասակարգման՝ խօսողներու թիւով 8-րդն է։ Ճափոներէնը պաշտօնական լեզու է Ճափոնի մէջ։ Բառակազմութիւններու ժամանակ կը կիրառուի վերջաւորութիւններ միացնելը՝ ։ -շեոյ, -ճեոյ -所, հաստատութիւններու անուններուն համար՝ սայպան 裁判 դատ- սայպանշեոյ 裁判所 դատարան։ ։ -կաքու -学, գիտութիւններու անուններուն համար՝ կէնկոյ 言語 լեզու- կենկոկաքու 言語学 լեզուաբանութիւն, թիրի 地理 երկրագունդ- թիրիկաքու 地理学 աշխարհագր ...

                                               

Սուրբ Խաչ Դպրեվանք (Պոլիս)

Ըստ կալուածագրի մը Սուրբ Խաչ Վարժարանի մը անուան կը հանդիպինք 1706-ին Մուալլիմհանէ անուամբ։ Սկիւտարի նշանաւոր հրդեհները 1791-ին, 1825-ին եւ 1846ին հրոյ ճարակ կը դարձնեն վարժարանի շէնքը, որ վերջին անգամ կը կառուցուի 1892-ին։ 1919-ին վարժարանին մէկ մասը որբանոցի կը վերածուի մինչեւ 1938։ 1953-ին Գարեգին Պատրիարք Խաչատուրեանի ջանքերով Սուրբ Խաչ վարժարանը միջնակարգ, լիսէ եւ ընծայարանի բաժիններով դպրեվանքի կը վերածուի։ Ընծայարանի բաժինը 1967-ին կը փակուի եւ վարժարանը Սուրբ Խաչ լիսէ անուամբ կը շարունակէ իր գոյութեան։ 1987-1988 տարեշրջանին երկսեռի կը վերածուի։ Վարժարանը ներկայիս քառամեայ լիսէի մակ ...

                                               

Ակաբենոր

Կաղապար:Տեղեկաքարտ Դիցաբանական կերպար Ակապենոր, հին հունական դիցաբանութեան կերպար։ Անկեյի եւ Իոտիդի որդին։ Արքադացիներու առաջնորդ։ Թեգեի արքա։ Հեղինեի փեսացուն։ Անոր Ֆեգեյի որդիները ստրկութեան են հանձնում Արսինոյին։ Անոր տունը Ալկմեոնի որդիները սպաննած են Ֆեգեյի որդիներուն։ Տրոյայի մօտ բերած է 60 նաւ կամ 7։ "Իլիական" -ի մէջ կը հիշատակուի միայն մէկ անգամ։ Մասնակցած է Աքիլեսի պատուին կազմակերպուած ցատկի մրցումներուն։ Եղել է Տրոյական ձիու մեջ։ Մինչ ան Տրոյաի մէջ էր, Արկատիայի մէջ եղնիկ բռնած են։ Տրոյայի վերադառնալէն հետո բնակութիւն հաստատած էԿիպրոսում։ Վերադառնալու ժամանակ արկադացիներու նաւեր ...

                                               

Կորնթոսի Նեղուցը

Կորնթոսի Նեղուցը հողի նեղ գօտերիզ մըն է, որ կը կապէ Պեղոպոնեզը մնացեալ Յունաստանին հետ։ Զայն կը ջրեն արեւմուտքէն Յոնիական Ծովը, Կորնթոսի Ծոցին միջոցաւ եւ արեւելքէն Էգէական Ծովը Սարոնիքոս Ծոցին միջոցաւ։ Նեղուցը կը կապէ Պեղոպոնեզը Յունաստանի մնացեալ մայր ցամաքամասին։ Անոր ամենանեղ մասին երկայնքը մօտաւորապէս 6 քմ․ է 6343մ, լայնքը 25 մ․ եւ խորութիւնը՝ 8 մ․ եւ հոն բացուած է համանուն ջրանցքը 1882-1893 ։

                                               

Տէօրթեօլի դպրոցներ

Տէօրթեօլ - Դպրոցներ, Տէօրթեօլի մէջ կրթութիւնը առաջ տարած են հոգեւոր հայրերը կամ արհեստաւորները, որոնք գրել եւ կարդալ կը սորվեցնէին տեղի աշակերտներուն։ 1880-ական թուականներուն, Տէօրթեօլի մէջ կրթական կեանքի զարգացումը մեծաւ մասամբ կը կապուի Հայոց Միացեալ Ընկերութեան գործունէութեան եւ յատկապէս եղբայր ու քոյր՝ Ժիրայր եւ Հայկանուշ Պօյաճեաններու եւ անոնց ձեռնարկած կրթա-դաստիարակչական ծրագիրներուն։

                                               

Պուլկարիա

Պուլկարիա, պաշտօնապէս Պուլկարիոյ Հանրապետութիւն, երկիր Հարաւային Եւրոպայի մէջ՝ Պալքանեան թերակղզիի արեւլքին մէջ՝ Սեւ ծովու ափին։ Սահմանակից է Ռումանիային՝ հիւսիսին մէջ, Սերպիային եւ Հիւսիսային Մակեդոնիային՝ արեւմտքին մէջ, Յունաստանին եւ Թուրքիոյ՝ հարաւին մէջ, Սեւ ծովուն՝ արեւելքին մէջ։ Պուլկարիան կը գտնուի նախկին Թրակիայի հիւսիսային տարածքին մէջ։ Հինգ դարուան Օսմանեան տիրապետութենէն ետք, Պուլկարիոյ մէջ ստեղծուած է սահմանադրական միապետութիւն՝ 1878 թիւին։ Պուլկարիան այժմ ժողովրդավարական եւ սահմանադրական հանրապետութիւն է։ Եւրամիութեան ու ՆԱԹՕ-ի անդամ է։

                                     

ⓘ Աշխարհագրութիւն

  • աշխարհագրական դասագիրքերու ամբողջ շարք մը, ինչպէս Աշխարհագրութիւն համառօտ քաղաքական Աշխարհագրութիւն ուսումնական եւ այլն: 1887ին, Յակոբ Գուրգէնի հետ
  • լեզու - կենկոկաքու 言語学 լեզուաբանութիւն, թիրի 地理 երկրագունդ - թիրիկաքու 地理学 աշխարհագրութիւն - քէյ - 計, չափող գործիքներու անուններուն համար քիացու 気圧 մթնոլորտային
  • երկրաչափութիւն, բնագիտութիւն, քիմիագիտութիւն, ընդհանուր պատմութիւն, աշխարհագրութիւն երաժշտութիւն, նկարչութիւն եւ այլն Մինչեւ 19 - րդ դարու վերջը Նոր Ջուղայի
  • աշակերտներու Կը դասաւանդուի հայերէն, թրքերէն, անգլերէն, պատմութիւն, աշխարհագրութիւն կենսաբանութիւն, փիլիսոփայութիւն, հոգեբանութիւն, տարրաբանութիւն եւ
  • Լիկոֆրոն Ալեքսանդրա 478 - 493 Պավսանիուս Հելլադայի նկարագրութիւնը VIII 5, 2 Ստրաբոն Աշխարհագրութիւն XIV 6, 3 стр.683 Կաղապար: Հին հունական դիցաբանություն
  • Աղջկանց վարժարանին ուր աւանդած է գրականութիւն, ազգային պատմութիւն եւ աշխարհագրութիւն 1922 - ի փոթորկայոյզ օրերուն կ անցնի Եգիպտոս, ուր կը ձեոնարկէ Նոր
  • Կորնթոս Կորնթոսի Ջրանցքը Կորնթոսի Ծոցը Էգէական Ծով Փաթրայի Ծոցը Սրապոն Աշխարհագրութիւն 9 1 6 յուն. Նեղուցը յուն. Էքսամիլիոն պատ, հնագիտական պեղումներ Օհայիօ
  • դէմքը Անոր աշխարհաբար առաջին հրատարակութիւնն է 1791 - ին Վենետիկ տպուած աշխարհագրութիւն մը Տարեգրութիւնները կը պարունակեն նախորդ տարուան քաղաքական դէպքերը

Users also searched:

...
...
...