Back

ⓘ Ստորոգութիւն:Մշակոյթ
                                               

Ալպանիոյ Մշակոյթ

Ալպանիոյ մշակոյթ, տարիներու ընթացքին Ալպանիան եղած է տարբեր տիրակալներու, ընկերային համակարգերու ազդեցութեան տակ, ինչն ալ իր ազդեցութիւնը ձգած է Ալպանական մշակոյթին վրայ, սակայն Ալպանացիները կրցած են պահպանել իրենց մշակութային ինքնութիւնը: Հինէն ի վեր Ալպանիոյ մէջ տարածուած եղած են արհեստները, որոնցմէ ամենայատկանշականը արծաթի գեղարուեստական մշակումն է: Զարգացած է նաեւ գորգագործութիւնը: Երկրին մէջ պահպանուած են թրքական խոհանոցի սովորութիւնները, միսէ պատրաստուած ճաշատեսակներ՝ կծու համեմունքներով: Ընդունուած է արեւելեան սուրճը: Կը պահպանուի ազգային տարազը, որու հիմնական գոյներն են Ճերմակը, սե ...

                                               

Գեղագիտական արժէք

Գեղագիտական ապրում եւ գրականութիւն, գեղեցիկի զգայնութիւն կամ գեղագիտական ապրում կը կոչենք գրական-գեղարուեստական գործէ մը մեր ստացած վայելքը։ Այս ապրումը իր մէջ կը պարփակէ ճաշակի դատում մը, հարստացած գաղափարական Եւ յուզական տարրերով։ Այսպէս է, երբ կը լսենք երաժշտական կտոր մը, կամ կը դիտենք գեղանկար մը, կամ կը կարդանք գրական գործ մը, եւ զայն կը գտնենք ներդաշնակ, մեր զգայարանքներուն հաճելի։ Բայց միանգամայն մեր յուզական աշխարհով կը մասնակցինք անոր ու մտքով կ՛ըմբռնենք անոր բովանդակութիւնը։ Գեղագիտական ապրումը, ինչպէս գեղագիտական իտէալը, արուեստագէտի մը հոգեկան աշխարհին հիմնական բանալիներն են վա ...

                                               

Գնդակ (մարզական)

Գնդակ, առանձգական նիւթէն պատրաստուած հաւկթաձեւ կամ կլոր մարզակիր, որուն երբ դպչինք ետ կը թռչի։ Հիմնականը, կօգտագործուի խաղային մարզաձեւերուն, ինչպէս նաեւ՝ գեղարուեստական մարմնամարզութիւններուն։։

                                               

Դրօշակ

Բոլոր ժամանակներուն մարդիկ օգտագործած են խորհրդանիշներ եւ ազդանշաններ՝ միմեանց հետ հաղորդակցուելու, որեւէ բանի մասին զգուշացնելու կամ որեւէ բան առանձնացնելու եւ ընդգծելու համար։ Այդպիսի նշաններէն մէկը դրօշակն է։ Դրօշակը որոշակի ձեւ եւ գոյներ ունեցող պաստառ է։ Դրօշակին վրայ կրնան պատկերուած ըլլալ պատկերներ։ Սովորաբար դրօշակը կօգտագործուի իր տիրոջը նոյնականացնելու համար։

                                               

Զարեհեան Գանձատուն

Հալէպի "Զարեհեան" Գանձատուն, "Զարեհեան Գանձատուն" կը գտնուի Հալէպի Ս. Քառասնից Մանկանց Մայր եկեղեցւոյ շրջաբակին մէջ։ Հիմնուած է 1991-ին, հնադարեան Ս. Աստուածածին եկեղեցւոյ կառոյցէն ներս, ուր նախքան Սուրիոյ պատերազմը ցուցադրուած կային հազարամեակներու պատմութիւն ունեցող աւելի քան 650 հայ առաքելական եկեղեցւոյ յատուկ սպասներ, հայկական արծաթագործութեան եւ ձեռարուեստի գեղեցիկ եւ թանկարժէք իրեր, որոնք մեծ մասամբ տարագիր հայ ժողովուրդի զաւակները իրենց հետ բերած էին Արեւմտեան Հայաստանէն, որպէս յիշատակ եւ հայրենիքէն մնացած սուրբ մասունք: Գան­ձա­տու­նը կը ծա­ռա­յէ նա­եւ որ­պէս ու­սում­նա­սի­րա­կան կե ...

                                               

Էշէք պէքլեմէն

Էշէք պէքլեմէն խմբային խաղ մըն է, որ Ուրֆայի մէջ կը խաղցուի։ Դաշտին կեդրոնը կը կենայ "պառկող" ը, այսինքն անձ մը որ կորաքամակ կը չոքի, ձեռքերը սրունքներուն վրայ դրած։ Ան կ՚ունենայ ընկերակից մը, որ կը խաղայ պահապանի դերը եւ կը դառնայ անոր շուրջ բոլորը։ Մնացեալ խաղացողները այս երկուքին հակառակորդներն են։ Ամբողջ խաղին ընթացքին անոնք կը փորձեն մօտենալ "պառկող" ին եւ փորձել անոր կռնակը ելլել։ "Պառկող" կը գտնուի կրաւորական դիրքի մէջ, բայց անոր պահապանը պատրաստ կը հսկէ եւ իրաւունք ունի ամէն մօտեցողի հարուածել կամ հրել։ Երբ մէկն ու մէկը ճարպիկ շարժումներէ ետք ի վերջոյ կը յաջողի հեծնել "պառկող" ին կռ ...

Գուլպայ
                                               

Գուլպայ

Գուլպա, հագուստի համալիրի մաս՝ ոտքերու հագնելիք։ Հայաստանի յատնի է տակաւին ուրարտական շրջանին։ Կը հագնին տղամարդիկ եւ կիները։ Կը գործեն շիւղերով եւ հլունով։ Կը լինին բրդից, բամպակի, այծի մազի խաւին։ Կան կարճաճիտ, երկարաճիտ, թաթով եւ անթաթ։ Գուլպան կը նախշազարդուի խորհրդանշանայյին իմաստներ ունեցող բուսական, կենդանական եւ երկրաչափական նախշերով։ Կազմուած նորահարսի օժիտի մէկ մաս, եղած է նուիրատւութեան առարկայ։